Nummer 1

<950> oktober 7
type
Economisch
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Rooms-koning Otto I schenkt zijn vazal Ansfried de munt- en marktrechten van Kessel, gelegen in de gouw Maasland. Ansfried mag voortaan ook de tol die in Echt geheven werd, in Kessel innen. De schenking geschiedt door tussenkomst van hertog Koenraad.

Latijnse tekst van de oorkonde

Nederlandse vertaling

Koning Otto maakt bekend dat hij door tussenkomst van zijn getrouwe, hertog Koenraad, de markt en munt te Kessel, gelegen in de gouw Maasland, in het graafschap van Rudolf, en alles wat daarvoor nodig is, in eigendom heeft gegeven aan zijn vazal Ansfried en dat hij de tol die tot nu toe te Echt geheven placht te worden, aan diezelfde Ansfried te Kessel heeft overgedragen om die in Kessel te innen. En opdat hij zelf en zijn nakomelingen de macht zullen hebben om in Kessel zonder tegenspraak over het markt- en muntrecht te beschikken, alsmede daar die tol te heffen die eerder in Echt werd geheven, heeft Otto bevolen om dit voorliggend bevel op te schrijven en het te bekrachtigen door het indrukken van zijn zegel.

Ondertekening door Otto.

Bruno, kanselier van Otto, heeft de echtheid bevestigd in plaats van Robert, aartskapelaan.

Gegeven in 966, gedaan te Maagdenburg.

Genoemde personen
Otto I, rooms-koning
Ansfried, leenman van Otto I, rooms-koning, graaf (van Hoei), echtgenoot van Hilzondis, gravin van Strijen
Koenraad, hertog (van Lotharingen)
Rudolf, graaf (van Haspengouw)
Bruno, kanselier van Otto I, rooms-koning
Robert, aartskapelaan van Otto I, rooms-koning
Genoemde locaties
Maagdenburg
Kessel
Echt
Maasland
Uitgave
Geertrui Van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective