Een overzicht van 40/450 Limburgse oorkonden

De Limburgse oorkonden behoren tot de oudste van ons land. Er was ooit een tijd zonder smartphones, tablets en pc’s. Een tijd zelfs waarin bijna niemand schrijven of lezen kon.

Met de oorkonden is daar een belangrijke verandering in gekomen. Zaken kwamen eerst op perkament en later op papier en gingen over heel verschillende onderwerpen. Heel interessant om te zien hoe de wereld er toen vóór 1300 uitzag. Dat wil de stichting Limburgse Oorkonden ontsluiten op deze website.

Op dit moment zijn alleen de 40 oorkonden van de collectie Sint Gerlach opgenomen, Stap-voor-stap volgen alle 450 oorkonden.

Wat zijn oorkonden?

Waarvoor werden ze gebruikt?

Een oorkonde is een officieel, schriftelijk document dat bedoeld is om te dienen als bewijs van een rechtsgeldige afspraak tussen twee of meer personen. Het is opgesteld volgens vaste regels en vormen die variëren naar de plaats waar de oorkonde is ontstaan en de periode.

Oorkonden uitgelicht

Een aantal bijzondere stukken

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

No items found.
Wat doen wij?

De oorkonden zijn allemaal in het Latijn opgemaakt

Highlight the Unique Selling Proposition (USP) with a short summary of the main feature and how it benefits customers. The idea here is to keep it short and direct. If the visitor wishes to learn more they will hit the button.

Vertaling

Highlight Unique Selling Propositions with a short summary of the key feature and how it benefits customers.

Duiding

Highlight Unique Selling Propositions with a short summary of the key feature and how it benefits customers.

Publiceren

Highlight Unique Selling Propositions with a short summary of the key feature and how it benefits customers.

In cijfers

Er is een hoop werk verzet door ons

Emphasise time-saving and use numbers to maximise credibility.

400x
Oorkonden
40.000
Woorden vertaald
1.200
uren
22
Vrijwilligers
Wist u dat...

De geschiedenis van de westerse interpunctie begint bij het Grieks en het Latijn uit de klassieke oudheid?

Het Griekse alfabet was ontleend aan het Fenicische alfabet, dat van rechts naar links schreef en geen interpunctie, zelfs geen woordscheiding kende

Veelgestelde vragen

Frequently asked questions ordered by popularity. Remember that if the visitor has not committed to the call to action, they may still have questions (doubts) that can be answered.

Wat is een oorkonde?

Een oorkonde is een officieel, schriftelijk document dat bedoeld is om te dienen als bewijs van een rechtsgeldige afspraak tussen twee of meerpersonen. Het is opgesteld volgens vaste regels en vormen die variëren naar de plaats waar de oorkonde is ontstaan en de periode.

Wanneer zijn oorkonden gemaakt?

Oorkonden zijn al in de Romeinse periode geschreven. Het oudste archiefstuk in Nederland is de(valse) oorkonde die de Duitse koning Otto I in 950 verleende aan de Limburgse abdij van Thorn. Het oudste overgeleverde schriftdocument is het houten schrijfplankje van Tolsum, uit 28 na Christus.

Waar en door wie werden oorkonden gemaakt?

Kerkelijke en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders als pausen, bisschoppen, abten/ abdissen, keizers/keizerinnen, koningen/koninginnen, hertogen/ hertoginnen en graven/gravinnen legden als eersten hun afspraken vast in oorkonden. Vanaf de twaalfde eeuw volgen stadsbesturen, ridders, priesters, burgers en boeren.

In welke taal zijn oorkonden geschreven?

Aanvankelijk zijn oorkonden geschreven in het Latijn. Vanaf de dertiende eeuw verschijnen er ook oorkonden in de volkstaal. De oudste volkstalige oorkonde in Nederlands-Limburg dateert uit 1294.

Waarop werden oorkonden geschreven?

In de vroege middeleeuwen werden oorkonden geschreven op papyrus. Daarna werd overgegaan op het extreem duurzame perkament, dat gemaakt is van de huid van koeien, geiten, schapen of andere dieren. In de loop van de veertiende eeuw werd ook papier gebruikt.

Waarmee werden oorkonden geschreven?

Middeleeuwse schrijvers gebruikten doorgaans een ganzenveer, maar soms ook een rietstengel. De inkt was ijzergallusinkt, die bestond uit ijzerzout, tannine uit galnoten, water of wijn en een bindmiddel (Arabische gom).

Zijn oorkonden waar of niet?

Oorkonden zijn officiële documenten, maar werden ook vervalst. Met name in de twaalfde eeuw zijn veel valse oorkonden gemaakt. Omdat men met een oorkonde zijn recht kon halen, was het aantrekkelijk om zelf een oorkonde te fabriceren wanneer men geen rechtstitel had.

Waar en hoe worden oorkonden bewaard?

Oorkonden werden zorgvuldig bewaard in grote kisten of kasten. Vele oorkonden zijn ook overgeschreven in registers, waardoor we nog vele middeleeuwse teksten kennen die niet meer in origineel zijn overgeleverd. De kwetsbare perkamenten oorkonden worden thans bewaard in archieven die ingericht zijn met brandwerende deuren, geavanceerde klimaatbeheersing en alarmsystemen.

Heb je nog meer vragen

Support details to capture customers that might be on the fence.

Stel gerust een vraag

Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

onze partners

© 2022 WaarvanAkte.nl. Alle rechten voorbehouden.
Gemaakt door Hive Collective