Over ons

Stichting Limburgse Oorkonden

De stichting Limburgse Oorkonden heeft twee belangrijke doelstellingen

 • Het bevorderen van de kennis van de cultuurgeschiedenis van de huidige Nederlandse provincie Limburg en het versterken van haar culturele identiteit en die van haar regio’s.
 • Het doen ontstaan van verbinding tussen Limburgserfgoed, landschap, toerisme en vrijetijdsbesteding met een groot publieksbereik.

Bestuur van de stichting

Bestuur
 • Ad Veenhof  -  voorzitter
 • Jan Zuidam  -  secretaris
 • Peter Gomolka  -  penningmeester
 • Jan Hol  - lid
 • Karel Majoor  -  lid
 • Jacques van Rensch  -  lid (voorzitter LGOG)
 • Ellen van de Ven  -  lid
 • Lita Wiggers  -  adviseur (directeur HCL)
Adviseurs
 • Louis Berkvens
 • Theo Bovens
 • Maurice Essers
 • Camille Oostwegel sr.  
 • Theo Thuis
 • Theo Oberndorff
Onderzoeker
 • Geertrui Van Synghel
 • Michel Oosterbosch
Auteurs
 • Louis Berkvens
 • Maurice Essers
 • Jac Forschelen
 • Toon van Oeffelt
 • Frans Tonnaer
Vertaling Latijn
 • Iris Denis
  Theo Ebben
 • Jan Hartmann
  Rolf Hackeng
 • Guus Janssen
Vertaling overige talen
 • Norbert Bonenkamp
 • Peter Frambach
 • Jos Joskin
 • Jan Kessels

Huidige activiteiten

 • Het ontsluiten van de 450 Limburgse oorkonden (op echtheid onderzoeken, lezen, vertalen, materieel analyseren en in huidige taal verklaren).
 • Het bouwen van een website in stappen waar alleLimburgse oorkonden na zo’n vijf jaar op zijn terug te vinden met heldere verklaringen van de inhoud en eventuele samenhangen in breder verband.
 • Het uitgeven van wetenschappelijke oorkondenboeken, het organiseren van tentoonstellingen, het aanbrengen vanQR-code plaatjes en het publiceren via andere analoge en digitale dragers voor publieksbeleving.
 • Het bijdragen aan educatieve programma’s in allerlei vormen, op alle niveaus en voor alle leeftijdscategorieën.

Onze stichting Limburgse Oorkonden is bij de belastingdienst gerangschikt als een culturele ANBI-instelling

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective