Nummer 10

1254 juli 5
type
Economisch
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Dirk II, heer van Valkenburg, schenkt aan bestuurder en convent van het klooster Sint-Gerlach te Houthem negen bunder land te Hatersbruc en vier bunder in zijn vrij bezit te Houthem, alsmede een cijns van vijftien schelling Luiks. Deze betaling was het klooster hem verschuldigd omwille van een eerdere schenking van vier mark. Dirk bepaalt ook dat het klooster gehouden is uit deze schenkingen jaarlijks één mark te bestemmen voor de tractatie bij de gedachtenisdienst op de verjaardag van het overlijden van zijn echtgenote Berta en drie mark voor het eeuwigdurend opdragen van een dagelijkse mis voor de overledenen.

Latijnse tekst van de oorkonde

Nosa Theodericus, dominus de Ualkinburgh, notum facimus universis presentes litteras inspecturis quod nos assignavimus in manus et potestatem prepositi et conventus ecclesie sancti Gerlaci, Premonstratensis ordinis, Leodiensis dyocesis, de bonis nostris novem bonuaria terre in Hatersbruc iacentia et quatuor bonuaria in allodio nostro apud Holthem iacentia cum fructu et utilitate eorum, insuper et quundecimb solidos Leodiensis census, in quibus nobis eadem ecclesia tenetur annuatim pro reditibus quatuor marcarum, quos in elomosinamc contulimus ecclesie memorate. Ordinavimus autem amministrari predictas IIIIor marcas in hunc modum: in die videlicet anniversarii bone memorie domine Berte, quondam uxoris nostre, dabitur iamdicte domus conventui ad pitanciam una marca, de reliquis vero tribus marcis procurabitur a iamdicto preposito et conventu missa pro defunctis singulis diebus perpetuo celebrari. Si vero placuerit nobis sive nostris heredibus, possumus sepedicto preposito et conventui dare quadraginta marcas Coloniensis, quibus ipsi reditus quatuor marcarum conparabuntd unde predicta pitantia persolvetur et predicte misse celebrari procurabuntur; et sic prefata terra et census prenominatus ad nos sive ad nostros heredes libere revertetur. 

Huius facti testes sunt: Engelbertus, frater noster, Leodiensis archidyaconus, Alardus de Hafkisdale, Gozuinus dictus Dukere et Adam de Haren, milites.

Et ut ratum maneat et robur firmitatis obtineat, fecimus presentes litteras tam nostri sigilli quam prefatorum Engelberti, fratris nostri, Leodiensis archidyaconi, Alardi de Hafkisdale, Gozuini dicti Dukere et Ade de Haren sigillorum munimine roborari. 

Actum et datum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto, die dominicoe infra octavam apostolorumf Petri et Pauli.

a hiervoor aanvangsteken, vergrote initiaal A.
b
aldus A,lees
quindecim.
c
aldus A, lees
elemosinam.
d
aldus A,lees
comparabunt.
e
aldus A, lees
dominica.
f
vanaf apostolorum tot slotwoord onder depliek A.

Nederlandse vertaling

Dirk, heer van Valkenburg, heeft in handen en bezit van proost en convent van het premonstratenzerklooster Sint-Gerlach, in het bisdom Luik, negen bunder land uit zijn goederen te Hatersbruc gesteld en vier in zijn allodium te Houthem, met de opbrengst en het gebruik, alsmede een cijns van vijftien schelling Luiks die het klooster hem jaarlijks verschuldigd is voor de inkomsten van vier mark die hij aan het klooster heeft geschonken. Dirk heeft bepaald dat deze vier mark als volgt moet worden uitgekeerd: bij het jaargetijde van vrouwe Berta, zijn overleden echtgenote, een pitantie van één mark aan het convent; van de overige drie mark zal dagelijks in eeuwigheid door proost en convent een mis voor alle overledenen worden opgedragen. Indien Dirk of zijn erfgenamen het zouden willen, kunnen zij aan proost en convent veertig mark Keuls geven om de inkomsten van vier mark te kopen, waarmee de pitantie zal worden gedaan en de missen opgedragen; en zo zal de genoemde grond en cijns weer vrij aan Dirk of aan zijn erfgenamen terugvallen.

Getuigen zijn: Engelbert, broer van Dirk, heer van Valkenburg, aartsdiaken van Luik, Alard van Haasdal, Gozewijn Dukere en Adam van Borgharen, ridders.

Dirk, heer van Valkenburg, zijn broer Engelbert, aartsdiaken van Luik, Alard van Haasdal, Gozewijn Dukere en Adam van Borgharen hebben bezegeld.

Gedaan en gegeven op 5 juli 1254.

Genoemde personen
Dirk, II, heer van Valkenburg, broer van Engelbert, aartsdiaken van Luik
proost en convent van Sint-Gerlach
Berta, echtgenote van Dirk II, heer van Valkenburg
bisdom Luik
orde van Prémontré
Engelbert van Valkenburg, aartsdiaken van Luik, broer van Dirk II, heer van Valkenburg
Alard van Haasdal, ridder, vader van Hendrik
Gozewijn Dukere, ridder
Adam van Borgharen, ridder
Genoemde locaties
Houthem
Hatersbruc
Uitgave
Geertrui Van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective