Nummer 10

1237 april 27
type
Economisch
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Hildegonde, abdis, en het Onze-Lieve-Vrouwekapittel van Thorn dragen eenstemmig de tiend van Hemert en de inkomsten te Avezaath in eeuwige pacht over aan abt en convent van de Sint-Paulusabdij te Utrecht tegen een jaarlijkse pachtsom, te leveren op 1 mei in de kerk van Thorn. Bovendien ontvangt de abt van de abdis van Thorn de kerk van Hemert met de tiend, de eigen goederen en de overige inkomsten die nu tot de pastorie behoren.

Latijnse tekst van de oorkonde

Nederlandse vertaling

Hildegonde, abdis, en het Onze-Lieve-Vrouwekapittel van Thorn hebben met eendrachtige raad en algemene instemming de tiend die ze hebben in de Tielerwaard, in Hemert of in de parochie van dat dorp, alsmede de inkomsten die ze in Avezaath bezitten, overgedragen aan abt en convent van de Sint-Paulusabdij te Utrecht tegen een jaarlijkse eeuwigdurende pacht van zes mark Keuls, volgens de dagkoers, waarbij twaalf schelling Keuls te rekenen is voor één mark. Hieraan is toegevoegd dat het hiervoor bepaalde geld jaarlijks aan hen in de kerk van Thorn moet worden betaald op 1 mei. Bovendien bepalen zij dat degene die te zijner tijd abt van de Sint-Paulusabdij zal zijn, hun kerk te Hemert van degene zal ontvangen die dan abdis van Thorn zal zijn, en dat de abt de tiend, allodia en andere inkomsten die nu tot de pastorie van die kerk horen, vrij en rustig mag bezitten.

Abt en convent van de Sint-Paulusabdij hebben deze oorkonde doen bekrachtigen met het zegel van de abdij van Thorn, waarbij zij absoluut en uitdrukkelijk afzien van ieder verweer, elke actie en een beroep op bescherming, gebaseerd op welke titel van welk kerkelijk of wereldlijk recht dan ook inzake de voornoemde zaken.

Gedaan in aanwezigheid van het kapittel van Thorn en in bijzijn van de getuigen: Dirk, deken van Thorn, Koenraad, kanunnik van Thorn, Hendrik, ridder, Marsilius, Gerard en verscheidene anderen.

Gegeven op 27 april 1237.

Genoemde personen
Hildegonde, abdis van Thorn
Onze-Lieve-Vrouwekapittel van Thorn
abt en convent van de Sint-Paulusabdij te Utrecht
kerk van Thorn
Dirk, deken en kanunnik van Thorn
Koenraad, kanunnik van Thorn
Hendrik, ridder
Marsilius
Gerard
Genoemde locaties
Tielerwaard
Hemert
Avezaath
munt van Keulen
Uitgave
Geertrui Van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective