Nummer 14

1258 december
type
Economisch
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Adam van Amby, ridder, draagt met instemming van zijn kinderen Jan, Waltelm, Agnes en Catharina een hoeve akkerland over in het grondgebied van Borgharen aan bestuurder en convent van het klooster Sint-Gerlach te Houthem. Tevens bepaalt ridder Adam dat zijn nakomelingen, die deze hoeve na de overdracht in gebruik houden en hierover cijns betalen, een jaarlijkse erfrente van twee mark Keuls verschuldigd zijn. Dit moeten zij betalen bij de gedachtenisdienst op de verjaardag van zijn overlijden. In geval zijn nakomelingen in gebreke blijven, mogen bestuurder en convent het bezit van het akkerland tot zich nemen, totdat zij in de geleden schade gecompenseerd zijn. Hierop zal Dirk II, heer van Valkenburg, ten bate van de bestuurder en het convent toezien.

Latijnse tekst van de oorkonde

Notum sit universis hoc scriptum visuris quod ego Adam de Ambeie, miles, conpos mei sana mente sanoque corpore ex prehabita deliberatione intendens saluti anime mee cum consensu filiorum meorum et filiarum Iohannis, Waltelmi, Agnetis, Katherine, mansum unum terre arabilis iacentem in territorio de Haren in manus et potestatem prepositi et conventus ecclesie beati Gerlaci, Premonstratensis ordinis, Leodiensis dyocesis, contuli in elemosinam sub hac forma quod post decessum meum successores mei ab ecclesia memorata dictum mansum terre censuali iure tenebunt hereditarie, tali videlicet modo quod quicunque heredum meorum dictum mansum possederint post obitum meum die anniversarii mei prefatis preposito et conventui duas marcas Coloniensium denariorum ad pitanciam eisdem de consilio seniorum fratrum et sororum prout utilius et commodius poterint distribuendas singulis annis perpetualiter amministrabunt. Additur autem huic mee ordinationi talis cautela quod, si iamdicti mei successores in solutione dictarum duarum marcarum negligentes inventi fuerint, prefati prepositus et conventus ecclesie beati Gerlaci premissa monitione quindecim dierum sub testimonio conpetenti de dicta terra se intromittent et conservante eos in possessione Theoderico, domino de Valkenburgh, cum fructuum perceptione terram prenominatam tam diu in sua potestate tamquam bona propria retinebunt quoadusque de solutione dictorum denariorum et dampno et incommodo habito ex negligencia solutionis satisfactum fuerit eis conpetenter. Preterea successores mei iam sepius nominati dictum mansum terre sine assensu et voluntate dictorum prepositi et conventus vendere non poterunt nec ab ecclesia memorata per aliquam aliam obligationem alienare. Prepositus vero et conventus censum prefatum vendendi vel obligandi aut ab ecclesia sua aliquo modo alienandi nullatenus habebunt potestatem.

Premissa autem omnia ut rata maneant et debitam in perpetuum obtineant firmitatem ad petitionem meam: Theoderici, domini de Valkenburgh, domini Engelberti, fratris eius, Leodiensis archidyaconi, Alardi de Hafkisdale et Ade de Haren, militum, sigilla presentibus litteris in testimonium sunt appensa. 

Actum et datum apud Valkenburgh, coram dictis Thederico, domino de Valkenburgh, Alardo de Hafkisdale, Adam de Haren et Waltelmo de Here, militibus, anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo octavo, mense decembri.

Nederlandse vertaling

Adam van Amby, ridder, heeft in het bezit van zijn verstand en gezond van geest en lichaam en na overleg met en met instemming van zijn kinderen Jan, Waltelm, Agnes en Catharina, met het oog op zijn zielenheil een hoeve akkerland in het grondgebied van Borgharen geschonken in handen en bezit van proost en convent van het premonstratenzerklooster Sint-Gerlach, in het bisdom Luik, op voorwaarde dat zijn nakomelingen die dit akkerland na zijn dood erfelijk naar cijnsrecht van het klooster zullen houden, belast zijn met de uitkering van twee mark Keuls bij het jaargetijde van Adam aan proost en convent voor de pitantie, die eeuwig ieder jaar volgens de raad van de oudere broeders en zusters verdeeld moeten worden zoals nuttig en gepast is. Hieraan wordt de voorwaarde toegevoegd dat, als de nakomelingen van Adam in gebreke blijken te zijn in de betaling van de genoemde twee mark, dat dan proost en convent na voorafgaande aanmaningstermijn van vijftien dagen het genoemde land onder competente getuigenis in bezit zullen nemen, waarbij Dirk, heer van Valkenburg, hen in het bezit zal handhaven, met de oogst van de vruchten, en dat zij het voornoemde land net zo lang als eigen goederen in hun bezit zullen houden totdat hun volledige voldoening zal gegeven zijn voor de betaling van de genoemde penningen en voor de schade en het ongemak dat ze hebben gehad door het nalaten van de betaling.

Verder zullen zijn nakomelingen de hoeve land niet zonder de toestemming en wil van proost en convent kunnen verkopen en ook niet van het klooster kunnen vervreemden door enige andere verplichting. Proost en convent echter zullen geen enkele macht hebben om de voornoemde cijns te verkopen of te bezwaren, of op enige wijze van het klooster te vervreemden.

Op verzoek van Adam van Amby hebben bezegeld: Dirk, heer van Valkenburg, heer Engelbert, zijn broer, aartsdiaken van Luik, Alard van Haasdal, Adam van Borgharen, ridders.

Gedaan en gegeven te Valkenburg, in aanwezigheid van Dirk, heer van Valkenburg, Alard van Haasdal, Adam van Borgharen en Waltelm van Heer, ridders, in december 1258.

Genoemde personen
Adam van Amby, ridder, vader van Jan, Waltelm, Agnes en Catharina
Jan, zoon van Adam van Amby, ridder
Waltelm, zoon van Adam van Amby, ridder
Agnes, dochter van Adam van Amby, ridder
Catharina, dochter van Adam van Amby, ridder
proost en convent van Sint-Gerlach
Dirk, II, heer van Valkenburg, broer van Engelbert, aartsdiaken van Luik
orde van Prémontré
bisdom Luik
Engelbert van Valkenburg, aartsdiaken van Luik, broer van Dirk II, heer van Valkenburg
Alard van Haasdal, ridder, vader van Hendrik
Adam van Borgharen, ridder
Waltelm van Heer, ridder
Genoemde locaties
Valkenburg
Borgharen
Houthem
Uitgave
Geertrui Van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective