Nummer 14

1252 april 8
type
Economisch
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

N. de Maceriis, kanunnik van het Sint-Janskapittel te Luik en officiaal van Luik, maakt bekend dat Elisabeth, kloosterzuster van de abdij van Thorn, in zijn aanwezigheid haar testament heeft opgemaakt, waarbij zij onder voorbehoud van haar vruchtgebruik al haar goederen, inkomsten en bezittingen heeft geschonken aan de abdij van Thorn en de verdeling daarvan heeft vastgesteld tussen abdis, convent en kanunniken.

Latijnse tekst van de oorkonde

N.a de Maceriis, canonicus Sancti Iohannis in Leodio et officialis Leodiensis, universis presentes litteras inspecturis salutem in Domino.

Noverit universitas vestra quod Elizabeth, soror monasterii Tornensis, in nostra presentia constituta pro salute anime sue, omnium sororum de Torne ac antecessorum suorum omnia bona sua que habebat et habet ad presens descendentia ab ecclesia Tornensi, compos sui et sane mentis dicte ecclesie in elemosinam legavit libere et absolute ac super altare beate Marie Tornensis reportavit, de quibus bonis quatuordecim bonuaria terre arabilis sita sunt in territorio de Wissen, in loco qui dicitur Insula, quatuor bona terre sita sunt iuxta culturas ecclesie predicte in territorio de Torne, septem solidos Coloniensis cum quinque caponibus quos debent eib, ut dicitur, Gerardus et Liburgis, vidua, in villa de Torne ratione trecensus, decem et octo maldra siliginis que eidem Elizabeth deberi dicuntur in molendino de Itenuort cum duodecim caponibus, duodecim maldra siliginis quic similiter ei deberi dicuntur in molendino de Grathen et duodecim bonaria terre vel circiter, sita in territorio de Heise, que omnia ipsa Elizabeth dicitur titulo emptionis legitime acquisivisse ab illis quorum fuerant, descendentia, ut dictum est, a dicta ecclesia tanquam res feodales, ita tamen quod de bonis predictis cedent sacerdoti celebranti ad altare beate Katherine, situm in cripta dicte ecclesie, octo libre Louaniensis annuatim, quas ei .. abbatissa et conventus ac etiam canonici eiusdem ecclesie cui predicta legata sunt, ut dictum est, conferent communiter de promptioribus redditibus bonorum predictorum. Residuum vero cedet in usus dictorum abbatisse et conventus ac etiam canonicorum ibidem residentium, distribuendum in die anniversarii ipsius Elizabeth annuatim, de quibus etiam bonis dicti residui dabuntur ab ipsis duodecim denarii Leodiensis eodem die impense pauperibus pro remedio anime sue. Legavit etiam dicta Elizabeth prefate ecclesie sex marchas Coloniensis quas ei debent, ut dicitur, prod mortem ipsius Elizabeth, Heldegundis et Cono, eius maritus, pro empcione cuiusdam terre, site in territorio iuxta Horne, que sex marche cedent equaliter distribuende tam abbatisse et conventui quam canonicis predictis; in quibus omnibus predictis ipsa Elizabeth usumfructum, quoad viveret, sibi retinuit.

In cuius rei testimonium et munimen presentibus litteris sigillum officialitatis Leodiensis duximus apponendum.

Datum anno Domini Mo CCo Lo secundo, in crastino Quasimodoe.

a versierde initiaal A.
b na ei letter geradeerd A.
c aldus A, lees
que.
d aldus A, lees
post.
e hierna sluitingsteken A.

Nederlandse vertaling

N. de Maceriis, kanunnik van het Sint-Janskapittel te Luik en officiaal van Luik, maakt bekend dat Elisabeth, kloosterzuster van Thorn, gezond van lichaam en geest, in zijn aanwezigheid voor haar zielenheil en dat van alle kloosterzusters van Thorn en van haar voorgangers al haar goederen en alles wat ze heeft, afhangend van de kerk van Thorn, aan die kerk heeft nagelaten en op het altaar van Onze-Lieve-Vrouw van Thorn heeft opgedragen, namelijk: veertien bunder akkerland in het grondgebied van Wessem, in de plaats die het Eiland wordt genoemd; vier bunder, gelegen naast de akkers van de kerk van Thorn, in het grondgebied van Thorn; zeven schelling Keuls met vijf kapoenen die Gerard en de weduwe Lieburgis verschuldigd zijn aan de kerk van Thorn omwille van pacht in het dorp Thorn; achttien malder rogge die aan Elisabeth verschuldigd is in de molen van Ittervoort, met twaalf kapoenen; twaalf malder rogge die eveneens verschuldigd zijn in de molen van Grathem en twaalf bunder in het grondgebied van Heeze. Elisabeth heeft dit allemaal wettig door koop verworven van degenen van wie deze waren, als leengoederen afhangend van de kerk van Thorn, en wel op een zodanige wijze dat van de voornoemde goederen jaarlijks acht pond Leuvens wordt afgestaan aan de priester die het altaar van de heilige Catharina in de crypte van de kerk van Thorn bedient; abdis, convent en kanunniken verlenen dit bedrag gezamenlijk uit de eerste inkomsten van die goederen. De rest valt op de dag van haar jaargetijde ten deel aan abdis, convent en kanunniken die in de kerk van Thorn resideren; en die dag zullen zij de inkomsten van twaalf penning Luiks aan de armen geven voor haar zielenheil. Eveneens laat Elisabeth na haar dood aan de kerk van Thorn zes mark Luiks na die Hildegonde en Cono, haar man, haar verschuldigd zijn wegens de koop van een stuk land in het grondgebied naast Horn. Deze zes mark zal gelijkelijk verdeeld worden onder abdis en convent enerzijds en kanunniken anderzijds. En in dit alles behoudt Elisabeth zich, zolang ze leeft, het vruchtgebruik voor.

Het officialaat van Luik heeft bezegeld.

Gegeven op 8 april 1252.

Genoemde personen
N. de Maceriis, kanunnik van het Sint-Janskapittel te Luik en officiaal van Luik
Elisabeth, kloosterzuster van Thorn, behorend tot de familia van de kerk van Thorn
abdij van Thorn
priester van het altaar van de heilige Catharina in de kerk van Thorn
abdis, convent en kanunniken van Thorn
Hildegonde, echtgenote van Cono
Cono, man van Hildegonde
officialaat van Luik
Genoemde locaties
Wessem
Thorn
Heeze
Ittervoort
Grathem
munt van Leuven
altaar van de heilige Catharina in de kerk van Thorn
munt van Luik
Horn
Uitgave
Geertrui Van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective