Nummer 15

1259 augustus
type
Economisch
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Marcelis, parochiepriester van de Sint-Janskerk te Maastricht, maakt bekend dat Gerard van Amby en diens echtgenote Hildegonde zowel aan het cisterciënzerklooster van Val-Dieu als aan het premonstratenzerklooster Sint-Gerlach te Houthem een halve bunder akkerland in het dorp Berg schenken. Dit akkerland hangt af van de hof van Meerssen. Na de dood van beide schenkers zullen beide kloosters dit akkerland in erfelijk bezit krijgen.

Latijnse tekst van de oorkonde

Ego Marsilius, plebanus sancti Iohannis in Traiecto, notum facio cunctis hoc scriptum visuris quod Gerardus de Ambei et Hildegundis, uxor sua, parrochiani mei, concorditer et pari consensu ecclesie Vallis Dei, Cisterciensis ordinis, et ecclesie sancti Gerlaci, Premonstratensis ordinis, Leodiensis dyocesis, legaverunt dimidium bonuarium terre arabilis iacens in confinio ville de Berge, pendens a curia de Mersene, tali modo quod post obitum utrorumque, Gerardi videlicet et Hildegundis prenominatorum, dicte ecclesie terram prefatam deinceps hereditarie possidebunt. 

In huius rei testimonium sigillum meum presentibus est appensum. 

Actum et datum apud Traiectum, anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo nono, mense augusto.

Nederlandse vertaling

Marcelis, plebaan van de Sint-Janskerk te Maastricht, maakt bekend dat zijn parochianen Gerard van Amby en diens echtgenote Hildegonde eendrachtig en met gelijke instemming aan het cisterciёnserklooster van Val-Dieu en aan het premonstratenzerklooster Sint-Gerlach, in het bisdom Luik, een halve bunder akkerland in het gebied van het dorp Berg, afhangend van de hof van Meerssen, op die wijze hebben geschonken dat na de dood van Gerard en Hildegonde beide kloosters het genoemde land erfelijk zullen bezitten.

Marcelis heeft bezegeld.

Gedaan en gegeven te Maastricht, in augustus 1259.

Genoemde personen
Marcelis, plebaan van de Sint-Janskerk te Maastricht
Gerard van Amby, parochiaan van de Sint-Jansparochie te Maastricht
Hildegonde, echtgenote van Gerard van Amby, parochiaan van de Sint-Jansparochie te Maastricht
abdij van Val-Dieu
Onze-Lieve-Vrouweklooster Sint-Gerlach te Houthem
orde van Prémontré
bisdom Luik
Genoemde locaties
Maastricht
Berg
Meerssen
Val-Dieu
Houthem
Uitgave
Geertrui van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective