Nummer 17

1269 december 5
type
Economisch
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Walram van Monschau, heer van Valkenburg, maakt bekend dat hij Jan Ruffus, burger van Aken en schoonzoon van heer Godfried van Klimmen, samen met zijn mede-erfgenamen en met Jan’s eigen toekomstige erfgenamen, heeft vrijgesteld van alle aan hem en zijn erven verplichte schatting op de hof te Cardenbeek. Dit op voorwaarde dat Jan Ruffus en zijn mede-erfgenamen, evenals hun erven, elk jaar op 2 februari aan Walram en diens erfgenamen 1 pond was zullen leveren.

Latijnse tekst van de oorkonde

Universis ad quorum noticiam vel audientiam presentes littere pervenerint Waleramus de Monioe, dominus de Valkenborch, cum cognitione veritatis salutem. 

Noverit universitas vestra quod nos Iohannem, nostrum dilectum dictum Ruffum, civm Aquensem, presentium exhibitorem suosque heredes et coheredes, qui filiam habet domini Godefridi dicti de Climme, felicis memorie, ac omnes participantes in bonis dicti Godefridi, qui sui fuerunt heredes de terra sive curte quam habuit idem Godefridus apud Kardenbeke, ab omni exactione sive tallia quitos clamamus et liberos quam nobis et nostris herdibus solvere tenerentur, ita tamen quod dictus Iohannes cum suis heredibus et coheredibus quolibet anno in festo Purificationis beate Marie nobis et nostris heredibus persolvet unam libram cere.

In cuius rei testimonium et robur perpetuum nos predicto Iohanni suisque coheredibus et heredibus presentes litteras tradidimus sigilli nostri munimine roboratas. 

Actum et datum anno Domini M° CC° LX°, nono in vigilia beati Nichai. 

Nederlandse vertaling

Walram van Monschau, heer van Valkenburg, maakt bekend dat hij Jan Ruffus (Rode), burger van Aken, drager van deze oorkonde, die een dochter aan zijn zijde heeft van wijlen heer Godfried van Klimmen, alsmede de erfgenamen en medeёrfgenamen en alle deelhebbers in de goederen van Godfried die erfgenamen waren van het land of de hof die Godfried in Cardenbeek had, vrijgesteld heeft van alle schatting die aan hem en zijn erfgenamen moest worden betaald, maar dat Jan wel met zijn erfgenamen en deelhebbers elk jaar op 2 februari aan Walram en zijn erfgenamen 1 pond was zal betalen.

Walram heeft bezegeld.

Gedaan en gegeven op 5 december 1269.

Genoemde personen
Walram van Monschau, heer van Valkenburg
Jan Ruffus, burger van Aken, schoonzoon van heer Godfried van Klimmen
Godfried van Klimmen, schoonvader van Jan Ruffus, burger van Aken
Genoemde locaties
Cardenbeek
Uitgave
Geertrui van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective