Nummer 18

1270 juni
type
Economisch
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Walram, heer van Valkenburg en Monschau, schenkt voor eeuwig aan het klooster Sint-Gerlach te Houthem het bezit van de weg door het dorp. Dit ten bate van zijn eigen zieleheil en ter bestrijding van de armoede van de zusters. Deze weg moet voor iedere gelovige vrij toegankelijk blijven, zodat zij de zusters aalmoezen kunnen schenken.

Latijnse tekst van de oorkonde

Universis tam presentibus quam futuris presentes litteras inspecturis Walramus, dominus de Falkenborg et de Monyoe, salutem et cognoscere veritatem. 

Licet omnibus Cristi fidelibus debeamus benignitatis gratiam exhibere, illis tamen specialius et habundancius liberales nos esse oportet quorum vita laudabilis religionis sanctitas ac ordinis hausteritas hoc meretur.

Et quia religiose domine conventus sancti Gerlaci iuxta Falkenborg, ordinis Premonstratensis, in terra nostra et in dominio nostro fideliter et devote Domino cottidie famulantur, nos servitium, labores noctis atque diei, necnon tenuitatem bonorum et nimiam paupertatem earumdem considerantes ad universitatis vestre noticiam volumus pervenire quod nos viam sive publicam stratam per quam cotidie per villam predicti sancti Gerlaci communis fit transitus, pure et simpliciter propter Deum et ob remedium peccaminum parentum nostrorum et ob salutem anime nostre dictis religiosis dominabus damus, conferimus ac tenore presencium confirmamus in perpetuum possidendam, volentes quod hoc numquam a nobis vel a nostris successoribus sive posteris propter aliquam necessitatis causam in posterum aliquatenus infringatur, sed ipsa via sive publica strata predicta perpetuo pateat cunctis Cristi fidelibus eam transire volentibus, ut eorum elemosinis inopia dictarum dominarum ex aliqua parte sublevetur. Promittimus etiam bona fide quod contra hanc nostram collationem tam piam tam salubriter factam per nos vel per alium in futurum nullatenus veniemus, renunctiantes beneficio restitutionis in integrum omnique beneficio iuris tam canonici quam civilis quod nobis vel nostris heredibus posset prodesse et predictis dominabus sive earum conventui obesse circa donationem seu collationem vie predicte a nobis legitime factam. 

In cuius facti robur et testimonium presentem cartam ipsis religiosis dominabus contulimus sigilli nostri munimine roboratam. 

Actum et datum anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo, mense iunii. 

Nederlandse vertaling

Walram, heer van Valkenburg en Monschau, schenkt omwille van God, ter verzachting van de zonden van zijn ouders en met het oog op zijn zielenheil de weg door het dorp Sint-Gerlach, gelegen in zijn land en heerlijkheid, in eeuwig bezit aan de zusters van het premonstratenzerklooster Sint-Gerlach bij Valkenburg om daarmee tegemoet te komen aan de armoede en het geringe grondbezit van de zusters. Hij ziet af van iedere toekomstige aanspraak op die weg, die voor iedere gelovige toegankelijk zal moeten blijven, opdat hun aalmoezen de schaarste van de zusters voor een deel kunnen verlichten. Noch hijzelf noch een ander zal ooit op deze schenking terugkomen en hij doet afstand van het beneficie van herstel in de vorige toestand en van alle andere beneficies naar canoniek en burgerlijk (Romeins) recht.

Walram heeft bezegeld.

Gedaan en gegeven in juni 1270.

Genoemde personen
Walram, heer van Valkenburg en Monschau
Onze-Lieve-Vrouweklooster Sint-Gerlach te Houthem
orde van Prémontré
Genoemde locaties
Houthem
Sint-Gerlach
Valkenburg
Uitgave
Geertrui Van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective