Nummer 19

type
Economisch
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Walram, heer van Valkenburg en Monschau, getuigt dat ridder Gerard van der Huven in zijn aanwezigheid de verkoop van een deel van de tiend van Spaubeek heeft erkend. En wel voor 21 pond Luiks geld aan de bestuurder, magistra en het convent van het klooster Sint-Gerlach te Houthem. Het gaat daarbij om twee mud rogge Maastrichtse maat, die voor eeuwig jaarlijks op Sint-Andreas (30 november) moet worden betaald. Deze verkoop heeft plaatsgevonden in aanwezigheid en met instemming van wijlen zijn vader, Dirk II, heer van Valkenburg. Bij de verkoop hield ridder Gerard deze tiend in leen van Dirk II. Ten tijde van de getuigenis van heer Walram is deze tiend in diens bezit als leenheer. Ook hij keurt deze verkoop goed.

Latijnse tekst van de oorkonde

Universis presens scriptum imperpetuum visuris Waleramus, dominus de Valkenburg et de Monyoe, salutem et rei geste cognoscere vertitatem. 

Presencium tenore profiteor et protestor quod in presencia mea constitutus Gerardus dictus van der Huuen, miles, recognovit se .. preposito, .. magistre et conventui monasterii sancti Gerlaci iuxta Falkenburg, ordinis Premonstratensis, duos modios siliginis mensure Traiectensis pro viginti libris et una monete Leodiensis vendidisse de decima de Spalbeke annuatim in festo beati Andree perpetuo persolvendos. Et facta fuit dicta vendicio in presencia dilecti domini et patris mei, felicis memorie quondam domini de Valkenburg, et de ipsius assensu, a quo dicta decima tunc temporis in feodo tenebatur. Presens autem recognicio in presencia mea facta est, a quo modo eadem decima detinetur. Et ut eadem decima predictis religiosis ad solucionem duorum modiorum perpetuo teneatur, ad preces Gerardi predicti ego, dicti feodi dominus, expressum vendicioni predicte consensum adhibeo per presentes. 

In cuius rei testimonium et perpetuam firmitatem presens scriptum duxi sigilli mei munimine roborandum. 

Datum anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo primo.

Nederlandse vertaling

Walram, heer van Valkenburg en van Monschau, verklaart dat in zijn aanwezigheid Gerard van der Huven, ridder, erkend heeft dat hij uit de tiend van Spaubeek twee mud rogge Maastrichtse maat verkocht heeft voor 21 pond Luiks aan proost, magistra en convent van het premonstratenzerklooster Sint-Gerlach bij Valkenburg, eeuwig jaarlijks te betalen op Sint-Andreas. Deze verkoop was gedaan in aanwezigheid en met instemming van zijn vader, wijlen heer van Valkenburg, van wie die tiend toen in leen werd gehouden. Deze erkenning is in tegenwoordigheid van Walram gedaan, die nu die tiend bezit. En opdat deze tiend voor eeuwig voor de kloosterlingen van Sint-Gerlach ter voldoening van die twee mud rogge zal worden gehouden, heeft Walram als leenheer, op verzoek van Gerard, zijn uitdrukkelijke goedkeuring verleend aan deze verkoop.

Walram heeft bezegeld.

Gegeven in 1271.

Genoemde personen
Walram, heer van Valkenburg en Monschau
Gerard van der Huven, ridder
Dirk, II, heer van Valkenburg, broer van Engelbert, aartsdiaken van Luik
proost, magistra en convent van Sint-Gerlach
orde van Prémontré
Onze-Lieve-Vrouweklooster Sint-Gerlach te Houthem
Genoemde locaties
Spaubeek
Houthem
Valkenburg
Uitgave
Geertrui van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective