Nummer 2

1231 januari 25
type
Economisch
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Reinier, deken, en het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Maastricht verklaren dat Lambert Sutor en zijn moeder met hun toestemming akkers te Houthem hebben verkocht aan het klooster Sint-Gerlach te Houthem. Deze akkers waren cijnsplichtig aan het kapittel. De verkoop is gebeurd door de hand van Willem, parochiepriester te Houthem en kanunnik van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel.

Latijnse tekst van de oorkonde

Renerusa, Dei gratia decanus, et capitulum beate Marie in Traiecto cunctis presens scriptum inspecturis eternam in Domino salutem.

Quum facta mortalium labilia sunt et caduca, necesse est ut litterarum amminiculo fulciantur et oblivionisb interitu defendantur. 

Eapropter cunctis notum esse volumus quod quidam coloni nostri in Holteim, Lambertus scilicet Sutor, et mater ipsius agros quosdam ecclesie nostre censuales ecclesie sancti Gerlaci per manum domini Wilhelmi, parrochiani, confratris et concanonici nostri, vendiderunt generali consensu tocius conventus nostri prout iustum erat accedente. 

Igitur ne dubitationis scrupulus qui temporum decursus comitari solet, iamdictec ecclesie sancti Gerlaci calumpnie pariat occasiones in rebus iuste et legaliter uti premissum est comparatis, presentem cedulam conscribi et sigilli ecclesie nostre munimine fecimus roborari. 

Huius rei testes sunt Wilhelmus, parochianus ecclesie sancte Marie, Renerus, decanus, totumque capitulum ecclesie beate Marie in Traiecto.

Datum anno Domini M° CC° XXXI°, in die conversionis sancti Pauli, indictione quartad.

a vergrote initiaal A, aangevuld naar Franquinet,Beredeneerde inventaris O.L.V. te Maastricht, 16-17 en 382.
b
geknoeid in eerste letter,
ob bovengeschreven door schrijfhand A.
c
bovengeschreven door schrijfhand A.
d
hierna sluitingsteken A.

Nederlandse vertaling

Reinier, deken, en het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Maastricht maken bekend dat één van hun cijnsplichtigen in Houthem, namelijk Lambert Sutor (Schoenmaker), en zijn moeder enige akkers, cijnsplichtig aan het kapittel, met algemene toestemming van het convent, zoals rechtmatig was, hebben verkocht aan het klooster Sint-Gerlach door de hand van Willem, parochiepriester, medebroeder en -kanunnik.

Opdat de verdenking van twijfel die het verloop der tijden pleegt te vergezellen, geen gelegenheid verschaft voor rechtsverdraaiende acties jegens de kerk van Sint-Gerlach in de bovengeschreven zaken die rechtens en wetmatig zijn, hebben deken en kapittel deze oorkonde doen schrijven en met het zegel van hun kerk bekrachtigen.

Getuigen zijn: Willem, parochiepriester van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Reinier, deken, en het kapittel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Maastricht.

Gegeven op 25 januari 1231.

Genoemde personen
Reinier, deken van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht
Lambert Sutor van Houthem, cijnsplichtige van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht
moeder van Lambert Sutor van Houthem, cijnsplichtige van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht
cijnsplichtigen behorend tot het goed te Houthem
Genoemde locaties
Maastricht
Houthem
Uitgave
Geertrui Van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective