Nummer 2

98[5] juni 26
type
Economisch
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Rooms-koning Otto III geeft Ansfried goederen in eigendom die de graaf tot nu toe in leen had, samen met alle bijbehorende baten in onder andere gronden, gebouwen, wateren en wegen. Ansfried mag bovendien zelf bepalen wat hij met dit alles doet. Het gaat om een deel van de tol, munt en cijns te Medemblik en om goederen gelegen in het graafschap Friesland en in Nedermaasland. Otto doet deze eigendomsoverdracht op voorspraak van zijn moeder Theophano.

Latijnse tekst van de oorkonde

Nederlandse vertaling

Koning Otto maakt bekend dat hij vanwege het verzoek van zijn moeder Theophano, keizerin, en door tussenkomst van zijn getrouwen Willigis, aartsbisschop van Mainz, Hildebald, bisschop van Worms, en Notger, bisschop van Luik, het volgende in eigendom heeft gegeven aan zijn getrouwe graaf Ansfried: het deel van de tol, munt en cijns dat Ansfried tot nu toe met zijn toestemming in leen hield in Medemblik en dat wettelijk onder koninklijk recht valt, alsmede alles wat hij in het graafschap Friesland bezat en in enigerlei gebruik had uit het deel van het leen van Otto, en ook die delen van het leen in Nedermaasland die Ansfried tot nu toe heeft en hem door Otto zijn verleend. Hij heeft dit geschonken samen met alle baten die tot die leengoederen behoren in hofsteden, gebouwen, bebouwde en onbebouwde gronden, akkers, weiden, bossen, jachtrechten, wateren en waterlopen, visserijen, begaanbare en onbegaanbare wegen, inkomsten en opbrengsten, belastingen en heffingen en alle andere toebehoren die tot nu toe gezegd of genoemd kunnen worden, en wel onder de volgende conditie dat Ansfried de vrije macht zal hebben om vanaf dit ogenblik de voornoemde goederen, door Otto aan hem uit zijn eigendom overgedragen, te houden, over te dragen, te verkopen, uit te wisselen of alles te doen wat hij er zou willen mee doen. Otto heeft opdracht gegeven om dit bevel te tekenen met de indruk van zijn zegel en hij heeft het eigenhandig bekrachtigd.

Ondertekening door Otto.

Hildebald, bisschop, en kanselier uit naam van Willigis, aartskapelaan, heeft de echtheid bevestigd.

Gegeven op 26 juni 98[5], gedaan te Frankfurt.

Genoemde personen
Otto III, rooms-koning
Theofano, keizerin en moeder van Otto III
Willigis, aartsbisschop van Mainz, aartskapelaan van Hendrik II, rooms-koning
Hildebald, bisschop van Worms, kanselier van Otto III, rooms-koning
Notger, bisschop van Tongeren en Luik
Ansfried, leenman van Otto I, rooms-koning, graaf (van Hoei), echtgenoot van Hilzondis, gravin van Strijen
Genoemde locaties
Medemblik
graafschap Friesland
Nedermaasland
Frankfurt
Uitgave
Geertrui Van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective