Nummer 20

1263 december 13
type
Kerkelijk
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Het convent van de abdij van Thorn maakt bekend dat Aleid van Nathen, Aleid en Elisabeth, kloosterzusters, alsook de leken Christiaan en Dirk en vele anderen die tot de familia van het klooster behoren jaarlijks op 11 november een hoofdcijns aan de kerk van Thorn verschuldigd zijn. Bij overlijden moet een bedrag voor de dode hand worden betaald, evenals voor de toestemming om te huwen. De kerk is bovendien hun enige voogd.

Latijnse tekst van de oorkonde

Universis Christi fidelibus presens scriptum visuris conventus beate Marie Thorensis salutem et cognoscere veritatem.

Noverint universi et singuli quod Aleidis dicta de Nathen, Aleidis et Elizabet, sorores, Christianus et Theodericus, laici, et alii quamplures sunt de familia ecclesie beate Marie Torensis ita quod quilibet de predicta familia, tam vir quam femina, annuatim in festo beati Martini tenetur ecclesie predicte in duobus denariis Leodiensis pro censu capitali. Si vero quemquam de predictaa familia decedere contigerit, in duobus denariis tenebitur eccelesieb sepedicte pro mortua manu. Item si quisquam virorum de predicta familia m[a]trimonium contrahere vel quequam feminarum nubere voluerit, tam vir quam femina dabit duos denarios Leodiensis ecclesie predicte pro licentia nubendi, nec aliquem habent advocatum preter stolam beate Marie Thorensis.

In cuius rei testimonium presentem cartulam n[o]str[o] sigillo duximus roborandam.

Datum anno Domini Mo CC o LXo terci[o], i[n] di[e] b[eate] Lucie virginis.

a hierna drie letters geradeerd A.
b aldus A.

Nederlandse vertaling

Het convent van Onze-Lieve-Vrouw van Thorn maakt bekend dat Aleid van Nathen, Aleid en Elisabeth, kloosterzusters, Christiaan en Dirk, leken, en verscheidene andere personen tot de familia van de kerk van Thorn behoren op een dusdanige manier dat zowel de man als de vrouw van de familia jaarlijks op 11 november twee penning Luiks als hoofdcijns verschuldigd is aan hun kerk. Indien echter iemand van deze familia komt te overlijden, dan zijn zij twee penning verschuldigd aan de kerk voor de dode hand. Indien iemand van de mannen of vrouwen van de familia wil huwen, dan zal zowel een man als vrouw twee penning Luiks geven aan de kerk voor deze toestemming; en zij zullen geen andere voogd hebben behalve de stola van Onze-Lieve-Vrouw van Thorn.

Het convent van Thorn heeft bezegeld.

Gegeven op 13 december 1263.

Genoemde personen
convent van Thorn
Aleid van Nathen, behorend tot de familia van de kerk van Thorn
Aleid, kloosterzuster van Thorn
Elisabeth, kloosterzuster van Thorn, behorend tot de familia van de kerk van Thorn
Christiaan, leek, behorend tot de familia van de kerk van Thorn
Dirk, leek, behorend tot de familia van de kerk van Thorn
abdij van Thorn
Genoemde locaties
munt van Luik
Uitgave
Geertrui Van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective