Nummer 22

1273 mei 28
type
Kerkelijk
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Engelbert van Isenburg, aartsdiaken van het bisdom Luik, beveelt dat de priester van Meerssen een voorgenomen benoeming van een pastoor te Oirsbeek gedurende drie feestdagen moet afkondigen, zodat anderen op 12 juni bij de aartsdiaken bezwaar kunnen maken en het klooster Sint-Gerlach te Houthem een ander benoemingsbesluit kan nemen. Dit om reden dat Walram, jonge heer van Valkenburg en Monschau, het patronaatsrecht van Oirsbeek eerder geschonken heeft aan het klooster Sint-Gerlach.

Latijnse tekst van de oorkonde

Engelbertus de Ysenbruc, Dei gratia archidiaconus Leodiensis, presbitero de Mersene salutem in Domino.

 Cum Walramus, nobilis domicellus de Valkenburg ac de Monyoe, ius patronatus ecclesie de Oersbeke, quod sue collationi ad presens dinoscitur pertinere, religiosis personis preposito, magistre ac conventui sancti Gerlaci pure propter Deum ac remedium peccaminum suorum parentum antecedentium contulit, vobis mandamus quatenus tribus diebus solempnibus ac festis publice nuntietur ut si aliquis sua viderit interesse de collatione iuris patronatus ac investiture dicte ecclesie, ipsum citetis peremptorie coram nobis Leodii ad crastinum post octavam Trinitatis, dictis personis religiosis ac conventui ad obicienda reversuris.

Datum anno Domini millesimo CCmo septuagesimo tertio, in die Penthecostes.

Reddite litteras sigillatas.

Nederlandse vertaling

Engelbert van Isenburg, aartsdiaken van Luik, beveelt - aangezien Walram, jonge heer van Valkenburg en Monschau, omwille van God en ter vergeving van de zonden van zijn voorouders het patronaatsrecht van de kerk van Oirsbeek, dat hem tot op heden toebehoorde, geschonken heeft aan proost, magistra en klooster van Sint-Gerlach -, dat de priester van Meerssen de vergeving (van het pastoorsambt) gedurende drie feestdagen in het openbaar moet afkondigen zodat, indien iemand belang heeft bij de benoeming en de aanstelling in de kerk van Oirsbeek, hij die onverwijld voor Engelbert te Luik zal dagen op de dag na het octaaf van de Heilige Drievuldigheid en de kloosterlingen en het convent zullen kunnen terugkomen op de bezwaren. 

Gegeven op 28 mei 1273.

Geef de oorkonde bezegeld terug.

Genoemde personen
Engelbert van Isenburg, aartsdiaken van Luik
priester van Meerssen
Walram, jonge heer van Valkenburg en Monschau
proost, magistra en convent van Sint-Gerlach
Genoemde locaties
Meerssen
Oirsbeek
Luik
Uitgave
Geertrui Van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective