Nummer 23

1273 juni 12
type
Kerkelijk
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Engelbert van Isenburg, aartsdiaken van het bisdom Luik, laat Anselm, deken van de geestelijke ambtsdragers van Susteren, weten dat hij Theobald, kanunnik van Sint-Gerlach te Houthem, tot nieuwe pastoor van Oirsbeek heeft benoemd vanwege het overlijden van diens voorganger Arnoud van Haren. Theobald is voorgedragen voor deze benoeming door proost en convent van het klooster Sint-Gerlach. Aartsdiaken Engelbert draagt deken Anselm op om Theobald daadwerkelijk van dit pastoorsambt in bezit te stellen en hem hierover vervolgens een schriftelijke bevestiging te sturen.

Latijnse tekst van de oorkonde

Engelbertus de Ysenbruich, Dei gratia archidiaconus Leodiensis, viro discreto Anselmo, decano concilii Sustrensis, salutem in Domino.

Cum nos fratrem Tibodonem, canonicum ecclesie sancti Gerlaci, Leodiensis diocesis, ad presentationem virorum religiosorum .. prepositi et conventus ecclesie predicte, patronorum ecclesie de Oersbeke, ad eandem ecclesiam de Orsbeke vacantem ex morte domini Arnoldi dicti de Haren, quondam dicte ecclesie de Oersbeke investiti, admiserimus curam animarum et custodiam reliquiarum dicte ecclesie commiserimus, salvo iure successorum continentium per omnia super dicta ecclesia in futurum pro eo quod hactenus persone seculares in dicta ecclesia de Oersbeke servire consueverint, vobis precipiendo mandamus quatenus predictum Tibodonem in corporalem possessionem dicte ecclesie auctoritate nostra introducatis cum solemnitatibus debitis et consuetis. Et quid inde feceritis, nobis rescribatis. 

Datum anno Domini Mo CCmo LXX tercio, feria secunda post octavam Trinitatis.

Nederlandse vertaling

Engelbert van Isenburg, aartsdiaken van Luik, bericht Anselm, landdeken van Susteren, dat hij op voordracht van proost en convent van het klooster Sint-Gerlach, in het bisdom Luik, patronen van de kerk van Oirsbeek, aan broeder Theobald, kanunnik van Sint-Gerlach, de zielzorg en de bewaring van de relieken heeft opgedragen van de kerk van Oirsbeek, die vrijgevallen was door het overlijden van Arnoud van Haren, eertijds pastoor van Oirsbeek, onder behoud van het recht van de opeenvolgende rechtsopvolgers om in de toekomst aanwezig te zijn bij alle zaken betreffende deze kerk die wereldlijke personen tot nu toe plachten te verzorgen. Engelbert draagt Anselm op om Theobald in het werkelijk bezit te stellen van de genoemde kerk volgens zijn gezag, met de vereiste en gebruikelijke plechtigheden. En indien Anselm dit gedaan zal hebben, dan zal hij dat aan Engelbert schriftelijk laten weten.

Gegeven op 12 juni 1273.

Genoemde personen
Engelbert van Isenburg, aartsdiaken van Luik
Anselm, landdeken van Susteren
proost en convent van Sint-Gerlach
Arnoud van Haren, pastoor van Oirsbeek
Theobald, kanunnik van het klooster Sint-Gerlach te Houthem
bisdom Luik
Genoemde locaties
Houthem
Oirsbeek
kerk van Oirsbeek
Uitgave
Geertrui van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective