Nummer 23

1265 (april 3-1266 maart 25)
type
Kerkelijk
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Hildegonde, abdis, en het convent van de abdij van Thorn maken bekend dat Jan, proost, Gillis, deken, de aartsdiaken en het domkapittel te Luik hebben vastgesteld dat de abdij belast was door vele zware schulden. Ter delging van die schulden hebben abdis en convent op aansporing van Jan, Gillis, de aartsdiaken en het domkapittel, op bevel van de kloostergemeenschap en op advies van Marsilius, Gundulf en Nicolaas van Welheim, priesters, en Koenraad, kanunnik van Thorn, een overzicht opgemaakt van de goederen en inkomsten, waarmee de schulden zijn ingelost. Zij vragen aan Jan, Gillis, de aartsdiaken en het domkapittel te Luik om deze verdeling van de goederen en inkomsten goed te keuren.

Latijnse tekst van de oorkonde

Venerabilibus dominis suis Iohanne, Dei gratia preposito, Egidio, decano, archidiacono totique capitulo maioris ecclesie in Leodio Hildeghundis, Dei gratia abbatissa totusque conventus de Thoren debitam reverentiam cum salute.

Cum ecclesia nostra aliquando multis debitis et gravibus fuisset obligata et honerataa ita quod propter ipsorum gravamen ad magnam devenissemus pauperiem, s[icu]t vobis ad plenum constabat, n[o]s tandem ad monitionem vestram de communi ordinatione nostra et consensu et de consilio [venerabilium virorum Mars]iliib, Gundulfi et Nicholai de Welheim, sacerdotum, et Conradi, concanonici nostri, provisorum nostrorum, nobis ab ecclesia [***]c, ordinationem sive divisionem inter nos fecimus de bonis et reditibusd nostris propter debita n[o]stra [***],e [s]icut in [l]itteris super hoc confectis et sigillis nostris sigillatis plenius continetur. Unde cum per [hanc ordinationem sive]b divisionem omnia debita nostra bene quitaverimus sive etiam omni hereditatis nostre dispendio et [***] ordinationem sive divisionem bene et veraciter experti simus, nobis essef valde utilem [***]stam et Deo gratam et acceptam, vestram rogamus dominacionem humiliter supplicantes et [*** predictamb ord]inacionem sive divisionem quam perpetuam esse volumus divine remunerationis intuitu [*** sigillob] ecclesie vestre, prout inter nos legitime facta est, ratificare, ne in posterum [***] contingat esse mendicam.

Datum anno Domini Mo CCo sexagesimo quinto, in vigilia [***]g.

a aldus A, lees onerata.
b nog leesbaar in a.
c vestra datorum, quandam tussen ronde haken toegevoegd in a.
d aldus A.
e
extinguenda sive redimenda tussen ronde haken toegevoegd in a.
f hierna val doorgestreept A.
g hierna sluitingsteken A.

Nederlandse vertaling

Hildegonde, abdis, en het convent van de abdij van Thorn maken aan Jan, proost, Gillis, deken, de aartsdiaken en het domkapittel te Luik bekend dat, omdat de abdij tot de grootste armoede was vervallen door de vele zware schulden, zoals door Jan, Gillis, de aartsdiaken en het domkapittel voldoende was vastgesteld, abdis en convent op hun aansporing, op bevel van de hele kloostergemeenschap en met instemming en op advies van Marsilius, Gundulf en Nicolaas van Welheim, priesters, en Koenraad, kanunnik van Thorn, hun provisoren, ter delging van de schulden een overzicht hebben gemaakt van de goederen en inkomsten en deze ingedeeld, zoals in de oorkonde staat die daarover is opgemaakt en door abdis en convent van de abdij van Thorn bezegeld. En omdat abdis en convent door deze overeenkomst en verdeling de schulden goed hebben ingelost, hetzij met volledig verlies van hun erfgoed en [***] en deze opgemaakte inventarisatie goed en waarachtig ondervonden hebben als zeer nuttig en God welgevallig en geaccepteerd, verzoeken zij Jan, proost, Gillis, deken, de aartsdiaken en het domkapittel te Luik om deze aanpak, die zij nu willen blijven toepassen, te ratificeren.

Gegeven in 1265.

Genoemde personen
Hildegonde, abdis van Thorn
convent van Thorn
domkapittel te Luik
Jan, proost van het domkapittel te Luik
Gillis, deken van het domkapittel te Luik
aartsdiaken van Luik
Marsilius, priester
Gundulf, priester
Nicolaas van Welheim, priester
Koenraad, kanunnik van Thorn
Genoemde locaties
No items found.
Uitgave
Geertrui Van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective