Nummer 24

1279 september 6
type
Economisch
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Willem, bestuurder, en het convent van Sint-Gerlach te Houthem verklaren dat zij met instemming van deken en kapittel van de Sint-Servaaskerk te Maastricht in het vrij bezit van het kapittel een muur rond hun klooster gebouwd hebben. Hiervoor hebben zij in het gedeelte van de muur aan de zijde van Berg uit dat vrij bezit zowel onder de muur als erbinnen één bunder in de lengte verworven en één roede in de breedte aan de zijde van Berg. Daarvoor zullen zij op de eerste zondag na Sint-Andreas aan de Sint-Servaaskerk een erfelijke jaarrente van twee penning Luiks betalen te Berg. Met deze vergunning van het vrij bezit erkennen proost en convent van Sint-Gerlach geen verder recht verworven te hebben in de goederen van Sint-Servaas.

Latijnse tekst van de oorkonde

Universis presentia visuris Willelmus, prepositus, totusque .. conventus sancti Gerlaci, Premonstratensis ordinis, salutem cum noticia veritatis.

Noverint universi quod nos de consensu et voluntate virorum venerabilium decani et .. capituli ecclesie sancti Seruatii Traiectensis murum qui ambit claustrum nostrum, in allodio dicte ecclesie sancti Seruatii fundavimus et locavimus, ita videlicet quod in ea parte muri que respicit contra villam de Berghe, tam in muro quam infra murum, unum bonuarium terre secundum longitudinem et unam virgatam terre, decem et septem videlicet pedes, secundum latitudinem de dicto allodio optinemus. De quo siquidem allodio pro certa recognitione duos denarios Leodiensis dicte ecclesie et in eius villa de Berghe proximo die dominico post festum sancti Andree apostoli in censum heriditare solvere promittimus et tenemur. Per predictam autem dicti allodii concessionem nichil amplius iuris nobis recognoscimus acquisitum vel deinceps acquirendum in bonis ecclesie supradicte.

Et hoc tenore presentium cui sigillum ecclesie nostre est appensum protestamur.

Actum et datum feria quarta ante Nativitatem beate Marie, anno Domini Mº CCº LXX nono.

Nederlandse vertaling

Willem, proost, en het convent van het premonstratenzerklooster Sint-Gerlach verklaren dat ze met instemming van deken en kapittel van de Sint-Servaaskerk te Maastricht in het allodium van de Sint-Servaaskerk een muur rond hun klooster hebben gebouwd. Hiervoor hebben zij in het gedeelte van de muur aan de zijde van Berg uit dat allodium zowel onder de muur als erbinnen één bunder in de lengte verworven en één roede in de breedte, namelijk 17 voet. Daarvoor zullen zij op de eerste zondag na Sint-Andreas aan de Sint-Servaaskerk een erfelijke jaarrente van twee penning Luiks betalen te Berg. Met deze vergunning van het allodium erkennen proost en convent van Sint-Gerlach geen verder recht verworven te hebben in de goederen van Sint-Servaas.

Het klooster Sint-Gerlach heeft bezegeld.

Gegeven op 6 september 1279.

Genoemde personen
Willem, proost van het klooster Sint-Gerlach te Houthem
convent van Sint-Gerlach
deken en kapittel van Sint-Servaas te Maastricht
orde van Prémontré
Genoemde locaties
Houthem
Berg
Uitgave
Geertrui van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective