Nummer 26

1270 (lees 1279) september 6
type
Economisch
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Walram, heer van Valkenburg en Monschau, maakt bekend dat bestuurder en convent van Sint-Gerlach te Houthem met instemming van deken en kapittel van de Sint-Servaaskerk te Maastricht in het vrij bezit van het kapittel een muur rond hun klooster gebouwd hebben op een stuk grond van één bunder in de lengte en één roede in de breedte aan de zijde van Berg tegen een erfelijke jaarrente van twee penning Luiks. Walram erkent dat hij geen enkel recht heeft op deze grond.

Latijnse tekst van de oorkonde

Universis presentes literas inspecturis Walramus, de Monjoe et de Valckenbourgh dominus, salutem et cognoscere veritatem. 

Innotuit nobis quod dilecti nostri prepositus et conventus sancti Gerlaci, ordinis Premonstratensis, de consensu ac voluntate virorum venerabilium decani et capituli ecclesie sancti Servatii Traiectensis murum qui ambit eorum claustrum, in allodio dicte ecclesie sancti Servatii construxerunt, ita quod in ea parte muri qua est versus villam de Berghe dicti prepositus et conventus unum bonnarium terre in longitudine et unam virgatam terre, decem et septem videlicet pedes, in latitudine tam in ipso muro quam intra eundem murum possidere noscuntur. De quo quidem allodio dicti prepositus et conventus duos denarios Leodiensis annuatim proximo die dominico post festum beati Andree apostoli dicte ecclesie hereditarie solvere promiserunt, profitentes se per hoc non amplius iuris habere vel habituros esse in bonis ecclesie supradicte. Nos etiam tenore presentium recognoscimus et profitemur nihil amplius iuris ab huiusmodi concessione nobis acquisitum esse vel deinceps acquirendum fore in allodio sive bonis ecclesie memorate.

Et ut hec omnia inconcussum robur stabilitatis obtineant sigillum nostrum presentibus est appensum.

Actum et datum feria quarta ante Nativitatem beate Marie, anno Domini 1270.

Nederlandse vertaling

Walram, heer van Valkenburg en Monschau, maakt bekend dat proost en convent van het premonstratenzerklooster Sint-Gerlach met instemming van deken en kapittel van de Sint-Servaaskerk te Maastricht in het allodium van de kerk van Sint-Servaas een muur hebben gebouwd die om het klooster Sint-Gerlach heen loopt. 

In het gedeelte van de muur in de richting van Berg blijken proost en convent zowel onder de muur als erbinnen in de lengte één bunder te bezitten en in de breedte één roede, namelijk zeventien voet. Proost en convent van Sint-Gerlach hebben beloofd uit het allodium jaarlijks erfelijk twee penning Luiks te betalen op de eerste zondag na Sint-Andreas en verklaren hierdoor geen verder recht te hebben of zullen hebben op de goederen van de Sint-Servaaskerk. Ook erkent en bevestigt Walram dat hij door deze instemming geen enkel recht meer verworven heeft of zal trachten te verwerven op dit allodium of de goederen van de Sint-Servaaskerk.

Walram heeft bezegeld.

Gegeven op 6 september 1270.

Genoemde personen
Walram, heer van Valkenburg en Monschau
proost en convent van Sint-Gerlach
deken en kapittel van Sint-Servaas te Maastricht
Onze-Lieve-Vrouweklooster Sint-Gerlach te Houthem
Genoemde locaties
Houthem
Berg
Uitgave
Geertrui van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective