Nummer 27

1279 december 28
type
Economisch
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Schepenen van Maastricht maken bekend dat:

1.     Oger, heer van Borgharen, ridder, voogd van Maastricht, met instemming van zijn echtgenote en hun kinderen een vierde deel van een stenen huis, gelegen aan de Graanmarkt te Maastricht, geschonken heeft aan bestuurder en convent van Sint-Gerlach te Houthem

2.      Jan, zoon van wijlen Wijnand, ridder, en zijn kinderen afstand hebben gedaan van een vierde deel in dat huis

3.     Dirk de Lata Platea afstand heeft gedaan van een vierde deel in dat huis, alsmede de helft van een vierde deel dat hem erfrechtelijk toekomt

4.     Oda, moeder van Dirk, met instemming van haar kinderen de helft van een vierde deel in dat huis erfrechtelijk gegeven heeft aan bestuurder en convent van Sint-Gerlach tegen een jaarlijkse cijns van vijftien schelling Luiks. Bestuurder en convent zullen de grondcijns betalen aan de bisschop van Luik en Oda zal geen verhef geven of ontvangen.

Latijnse tekst van de oorkonde

Universis presentes litteras inspecturis Godefridus Ose, Henricus Grinart, Olbertus Colsop, Iohannes Sueuus et Godefridus de Montenaken, scabini Traiectenses, salutem et scire veritatem.

Noverint universi et singuli quod interfuimus tamquam scabini et specialiter ad hoc vocati et rogati vidimus et audivimus ubi coram nobis personaliter constiti dominus Ogerus de Haren, miles, advocatus Traiectensis, cum voluntate et concensu uxoris sue ac eorundem puerorum dedit in puram elemosinam pure et simpliciter propter Deum et sine spe revocandi quartam partem domus lapidee, site in Foro segetum in Traiecto, preposito et conventui sancti Gerlachi, Iohannes vero, filius quondam Winandi, militis, et eius pueri quartam partem quam habebant et possedebant in dicta domo iure hereditario effestucaverunt et sollempniter renuntiaverunt ad opus prepositi et conventus predictorum, item Theodericus de Lata Platea unam quartam partem domus prenominate et dimidietatem unius quarte partis ad ipsum spectantes iure hereditario effestucavit et sollempniter renuntiavit ad opus prepositi et conventus predictorum, et tantum fecerunt quod per omnia satisfactum fuerat, tam dicti Iohannes et eius pueri quam dictus Theodericus, tempore effestucationis eisdem preposito et conventui. Oda quoque, mater dicti Theoderisci, dimidietatem unius quarte partis domus prenominate iure hereditario dedit cum voluntate suorum puerorum dictis preposito et conventui, semper in quolibet anno pro quindecim solidis Leodiensis annui census tenendam et possedendam, pro media parte solvendorum in Navitate Domini et pro alia media parte ad Nativitatem beati Iohannis Baptiste. Et dicti prepositus et conventus dabunt et deliberabunt domino episcopo Leodiensi censum fundi, nec dicta Oda relevationem dabit nec accipiet. Warandiam enim prestare et omnes iustas querelas deponere infra annum et diem dicti Theodericus et Iohannes prefatis preposito et conventui compromiserunt. Si etiam ita accideret quod dicta domus infra annum et diem eviceretur, quod vulgo dicitur bescodden, quod ex tunc idem Iohannes dabit et deliberabit prefatis preposito et conventui quinque marchas Leodiensis in subsidium operis eorundem accipiendas et habendas supra aream suam sitam ad Sanctum Petrum iuxta Traiectum, prout voluntarie elegit sepedictus Iohannes. Theodericus vero predictus pro omnibus conditionibus predictis firmiter observandis prefatis preposito et conventu pro se dedit fideiussores insolidum pro decem marchis Leodiensis persolvendis Iohannem Sueuum, nostrum conscabinum, Baldewinum dictum Pape et Lewalum dictum Pansart. 

In cuius rei et facti testimonium presentibus litteris ad petitionem dictarum partium sigilla apposuimus in testimonium premissorum quod vera esse cognoscimus. 

Datum feria quinta post Nativitatem Domini, anno Domini M° CC° LXX° nono. 

Nederlandse vertaling

Godfried van Osa, Hendrik Grinart, Olbert Colsop, Jan Suevus en Godfried van Montenaken, schepenen van Maastricht, oorkonden dat Oger, heer van Borgharen, ridder, voogd van Maastricht, met instemming van zijn echtgenote en hun kinderen zonder voorbehoud enkel en alleen ter wille van God en zonder hoop op herroeping een vierde deel van een stenen huis, gelegen aan de Graanmarkt te Maastricht, heeft geschonken aan proost en convent van Sint-Gerlach. Ook Jan, zoon van wijlen Wijnand, ridder, en zijn kinderen hebben afstand gedaan van een vierde deel dat zij hadden en bezaten in dat huis en er plechtig van afgezien ten behoeve van proost en convent. Ook Dirk de Lata Platea (van de Bredestraat) heeft een vierde deel van dit huis alsmede de helft van een vierde deel dat hem erfrechtelijk toekomt, overgedragen en er plechtig van afgezien ten behoeve van proost en convent. Zowel Jan en zijn kinderen als Dirk hebben ten tijde van de afstand zoveel gedaan dat in alle opzichten aan proost en convent was voldaan. Ook Oda, moeder van Dirk, heeft met instemming van haar kinderen de helft van een vierde deel van het huis erfrechtelijk aan proost en convent gegeven tegen een jaarlijkse cijns van vijftien schelling Luiks, de ene helft te betalen op 25 december en de andere op 24 juni. Proost en convent zullen de grondcijns betalen en leveren aan de bisschop van Luik en Oda zal geen verhef geven noch ontvangen. Dirk en Jan hebben proost en convent beloofd vrijwaring te verstrekken en alle rechtmatige klachten binnen jaar en dag af te doen. Wanneer het huis echter binnen jaar en dag zou worden uitgewonnen, wat in de volkstaal beschodden wordt genoemd, dan zal Jan vanaf dat moment vijf mark Luiks geven en leveren aan proost en convent ter ondersteuning van hun (bouw)werkzaamheden, te ontvangen en te hebben van zijn onbebouwd terrein te Sint-Pieter bij Maastricht, zoals hij vrijwillig verkozen heeft. Dirk heeft aan proost en convent voor het stipt naleven van alle vermelde bedingen als hoofdelijke borgen Jan Suevus, schepen van Maastricht, Boudewijn Pape en Lewalus Pansart aangesteld om tien mark Luiks te betalen.

Godfried van Osa, Hendrik Grinart, Olbert Colsop, Jan Suevus en Godfried van Montenaken, schepenen van Maastricht, hebben bezegeld.

Gegeven op 28 december 1279.

Genoemde personen
schepenen van Maastricht
Oger, heer van Borgharen, ridder, voogd van Maastricht
echtgenote van Oger, heer van Borgharen, ridder, voogd van Maastricht
kinderen van Oger, heer van Borgharen, ridder, voogd van Maastricht
proost en convent van Sint-Gerlach
Jan, zoon van Wijnand, ridder
kinderen van Jan, zoon van Wijnand, ridder
Dirk de Lata Platea, zoon van Oda
Oda, moeder van Dirk de Lata Platea
bisschop van Luik
Godfried van Osa, zoon van vrouwe Osa, schepen van Maastricht
Hendrik Grinart, schepen van Maastricht
Olbert Colsop, schepen van Maastricht
Jan Suevus, schepen van Maastricht
Godfried van Montenaken, schepen van Maastricht
Boudewijn Pape
Lewalus Pansart
Genoemde locaties
Maastricht
Houthem
Sint-Pieter bij Maastricht
Uitgave
Geertrui Van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective