Nummer 27

1268 september 6
type
Kerkelijk
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Hendrik, minderbroeder, bisschop van Chiemsee en wijbisschop van Hendrik III, bisschop van Luik, verklaart dat hij vijf altaren in de abdij van Thorn heeft gewijd. Voor deze altaren verleende hij vanaf de wijdingsdag de dertig daaropvolgende dagen aan allen die berouw tonen een aflaat van honderd dagen en van een veertigdaagse vasten. Eenzelfde aflaat wordt voortaan geschonken op elk jaarfeest van deze altaarwijding, op feestdagen ter ere van Maria voor alle gewijde altaren in het klooster en op de dagen van heiligen, aan wie een altaar is opgedragen en aan alle gelovigen die het klooster behulpzaam willen zijn.

Latijnse tekst van de oorkonde

Frater Henricus, ordinis fratrum minorum, Dei gratia Kiemensis episcopus venerabilis patris domini Henrici, Leodiensis episcopi, in pontificalibus vices gerens.

Universis presentes litteras inspecturis salutem in Filio Dei Vivi.

Noveritis nos anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo octavo, feria quinta ante Nativitatem beate Marie virginis, invocata Spiritus Sancti gratia quinque altaria in monasterio sancte Marie in Thoren consecrasse, dando de quolibet altari illo die et triginta diebus sequentibus omnibus vere penitentibus centum dies et unam carenam, in anniversariis etiam dedicationum dictorum altarium ac omnium aliorum altarium consecratorum in eodem monasterio in quatuor sollempnitatibus piissime virginis Marie ac in festis sanctorum in quorum honore dicta altaria sunt consecrata dictam indulgentiam largientes. Preterea omnibus Cristi fidelibus ad structuram et necessaria dicti monasterii manum adiutricem porrigentibus ex Omnipotentis Die gratia indulgentiam concedimus antedictam.

In cuius rei certitudinem presentem cartam conscribi fecimus sigilli nostri robore communitam.

Actum et datum in Thoren, anno et die superius memoratisa.

a hierna sluitingstekens A.

Nederlandse vertaling

Hendrik, minderbroeder, bisschop van Chiemsee en wijbisschop van Hendrik, bisschop van Luik, maakt bekend dat hij op 6 september 1268 na aanroeping van de Heilige Geest vijf altaren in het klooster van de Heilige Maria in Thorn heeft gewijd, waarbij hij vanwege ieder altaar op die dag en de dertig daarop volgende dagen aan allen die oprecht berouw hebben een aflaat van honderd dagen en van een veertigdaagse vasten verleent, alsmede eenzelfde aflaat op de jaarfeesten van de wijdingen van de genoemde altaren en van alle andere gewijde altaren in het klooster op de vier plechtigheden van de zeer vrome maagd Maria en op de feestdagen van de heiligen, ter ere van wie de genoemde altaren gewijd zijn. Bovendien staat hij door de gunst van de almachtige God de genoemde aflaat toe aan alle gelovigen die helpen bij de bouw en de behoeften van het klooster.

Hendrik heeft bezegeld.

Gedaan en gegeven in Thorn op 6 september 1268.

Genoemde personen
Hendrik, minderbroeder, bisschop van Chiemsee en wijbisschop van Hendrik III
Hendrik III, bisschop van Luik
abdij van Thorn
Genoemde locaties
Thorn
Uitgave
Geertrui Van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective