Nummer 29

1286 (april 12-27)
type
Economisch
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Adolf, abt van de Sint-Michaelsabdij te Siegburg, heeft Herman Scotto, monnik aldaar, toegestaan om de erfgoederen die hem zullen toevallen bij het overlijden van zijn schoonzus Geertrui van Siecht, begijn te Maastricht, te verwerven en voor zichzelf aan te wenden.

Latijnse tekst van de oorkonde

Nos Adolphus, Dei gratia abbas Sibergensis, scire volumus universis presententia visuros vel audituros nos Hermannum dictum Scottonem, monachum nostrum, licentiasse ad requirenda, habenda et possidenda et in usus suos convertenda bona hereditaria que sibi cedunt seu cedere poterunt aut possunt ex obitu Gertrudis de Siecht, beghine Traiectensis, quondam uxoris fratris sui Gerardi bone memorie, que vero bona hereditaria dicti Gerardi dum viveret fuisse dinoscuntur.

In cuius licentie date evidentiam presentia nostro sigillo duximus communiri.

Datum Sigeberge, anno Domini 1286.

Nederlandse vertaling

Adolf, abt van Siegburg, maakt bekend dat hij Herman Scotto, monnik aldaar, heeft toegestaan om alle erfgoederen die hem toevallen of zouden kunnen toevallen bij het overlijden van Geertrui, begijn te Maastricht, eertijds echtgenote van zijn overleden broer Gerard, en die bij leven van Gerard bleken te zijn, te verwerven, bezitten en voor zichzelf aan te wenden.

Adolf heeft bezegeld.

Gegeven te Siegburg, in 1286.

Genoemde personen
Adolf, abt van de Sint-Michaelsabdij te Siegburg
Herman Scotto, monnik van de Sint-Michaelsabdij te Siegburg, schoonbroer van Geertrui van Siecht, begijn te Maastricht
Geertrui van Siecht, begijn te Maastricht, schoonzuster van Herman Scotto
Genoemde locaties
Siegburg
Oirsbeek
Uitgave
Geertrui van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective