Nummer 37

1290 juni 7
type
Juridisch
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Bestuurder en convent van het klooster Sint-Gerlach te Houthem berichten aan paus Nicolaas IV dat zij Richald, pastoor van Orsmaal, en Robert van Millen, clericus, hebben aangesteld als hun procuratoren voor het pauselijke hof en dat deze een of meerdere plaatsvervangers mogen aanstellen met dezelfde bevoegdheid.

Latijnse tekst van de oorkonde

Sanctissimo patri ac domino, ·· providentia divina sacrosancte Romane ecclesie summo pontifici, ·· prepositus et conventus monasterii monialium sancti Gerlaci, ordinis Premonstratensis, Leodiensis dyocesis, devota pedum oscula beatorum. 

Noverit sanctitas vestra quod coram vobis et in curia sanctitatis vestre Rychaldum, investitum seu rectorem ecclesie de Orsmale, et Robbinum de Milne, clericum, presentium exhibitores, predicte Leodiensis dyocesis, et eorum quemlibet in solidum nostros veros et legitimos constituimus procuratores ad impetrandum, contradicendum et in iudices seu iudicem conveniendum ac prestandum in animas nostras cuiuslibet generis sacramentum, unum vel plures loco sui substituendum procuratorem seu procuratores, qui habeat seu qui habeant consimilem in premissis potestatem, ratum et firmum promittentes habere quicquid dicti ·· procuratores nostri seu eorum alter vel etiam substituendus seu substituendi ab eisdem vel altero eorundem pro nobis in premissis duxerint seu duxerit faciendum.

Quod sanctitati vestre et omnibus quorum interest, sub sigillo ecclesie beate Marie Traiectensis, dicte Leodiensis dyocesis, ad causas significamus. Et nos ·· decanus et capitulum dicte ecclesie beate Marie predictum sigillum ad preces dictorum religiosorum presentibus duximus apponendum. 

Datum anno Domini M˚ CCmo nonagesimo, feria quarta post octavam Trinitatis.

Nederlandse vertaling

Proost en convent van het premonstratenzer zusterklooster Sint-Gerlach, in het bisdom Luik, berichten paus (Nicolaas IV) dat zij bij hem en bij de pauselijke curie Richald, pastoor of rector van de kerk van Orsmaal, en Robert van Millen, clericus, dragers van deze oorkonde, uit het bisdom Luik, en elk van hen met de volle aansprakelijkheid hebben aangesteld als hun ware en wettige zaakwaarnemers om te eisen, te weerspreken en voor rechters of een rechter te verschijnen en ieder soort eed te zweren in hun plaats, waarbij ze zich door één of meerdere personen in hun plaats kunnen laten vervangen als vertegenwoordiger of vertegenwoordigers met dezelfde bevoegdheid in voornoemde zaken. Zij beloven daarbij als erkend en vastliggend te houden wat hun vertegenwoordigers ofwel een van hen ofwel hun plaatsvervangers, door hen beiden dan wel door een van hen aan te stellen, namens proost en convent in voornoemde zaken zullen doen of gemeend hebben te moeten doen.

Deken en kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Maastricht hebben op verzoek van proost en convent van Sint-Gerlach bezegeld.

Gegeven op 7 juni 1290.

Genoemde personen
proost en convent van Sint-Gerlach
Nicolaas IV, paus
Richald, pastoor van Orsmaal
Robert van Millen, clericus
orde van Prémontré
bisdom Luik
deken en kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Maastricht
Genoemde locaties
Houthem
Orsmaal
Uitgave
Geertrui Van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective