Nummer 38

1293 mei 15
type
Economisch
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Schepenen van Maastricht maken bekend dat Hendrik van Retersbeek, gezond van lichaam en geest, zijn roerende goederen en vorderingen heeft overgedragen aan Dirk, commandeur van de Duitse Orde, ten behoeve van het huis en de broeders van het huis van de heilige Maria te Aldenbiesen. Deze overdracht is geschied op voorwaarde dat bestuurder en convent van het klooster Sint-Gerlach te Houthem vrij zijn van alle schuldvorderingen, geschillen, verplichtingen en andere zaken ten aanzien van deze goederen, afgezien van een jaarlijkse lijfrente van zes mud rogge Maastrichtse maat die groeit aan de overzijde van de Maas. Bestuurder en convent van Sint-Gerlach moeten deze lijfrente te Maastricht aan de commandeur en broeders te Maastricht voldoen zolang Hendrik leeft en deze rente zal na diens overlijden vrij en geheel naar hen terugkeren.

Latijnse tekst van de oorkonde

Universis ad quos presentes littere pervenerint Godefridus, quondam filius Flormanni, et Florentius, scabini Traiectenses, cum noticia veritatis salutem in Domino sempiternam. 

Universis et singulis notum esse volumus quod interfuimus tamquam testes et scabini ubi coram nobis personaliter constitutus Henricus de Rytersbeke sane et bene compos mentis sue eundo et stando sua propria voluntate omnia bona sua, tam mobilia quam debita, ubicumque locorum sita sunt, in puram elemosinam simpliciter propter Deum in manus fratris Theoderici, commendatoris domus fratrum Theutonicorum partium inferiorum, nomine et ad opus domus beate Marie in Iuncis et ibidem fratrum reportavit. Et cum hoc fecerit, idem Henricus et commendator predictus dominum ¨ prepositum et conventum sancti Gerlaci de omnibus debitis, querelis, obligationibus et rebus aliis universis quitos clamarunt liberos et absolutos usque ad sex modios siliginis mensure Traiectensis prout creverit trans Mosam, [quo]s solvere tenentur eisdem commendatori et fratribus de Iuncis singulis annis in festo beati Andree a[postoli] quoad vitam Henrici predicti apud Traiectum eorum laboribus, periculis et expensis nomine pensionis et ita quod dicta pensio post decessum sepedicti Henrici ad ipsos ¨ prepositum et conventum sancti Gerlaci libere revertatur et absolute. 

In cuius rei testimonium nos ¨ commendator et ¨ prepositus predicti sigilla nostra una cum sigillis scabinorum predictorum presentibus litteris dignum duximus apponenda. 

Datum et actum feria sexta post festum beati Seruatii, anno Domini Mº CCº nonagesimo tertio. 

Consimilem litteram pars habet utraque.

Nederlandse vertaling

Godfried, zoon van wijlen Floriman, en Florentius, schepenen van Maastricht, oorkonden dat Hendrik van Retersbeek, gezond van lichaam en geest, uit vrije wil en ter ere van God al zijn roerende goederen en vorderingen heeft overgedragen in handen van Dirk, commandeur van het huis van de Duitse Orde van Neder-Duitsland, ten behoeve van het huis van de Heilige Maria te (Alden)biesen en de broeders daar. Daarna hebben Hendrik en de commandeur aan proost en het convent van het klooster Sint-Gerlach (te Houthem) alle schuldvorderingen, geschillen, verplichtingen en alle overige zaken kwijtgescholden, afgezien van zes mud rogge Maastrichtse maat zoals die zal zijn gegroeid aan de overzijde van de Maas, die jaarlijks op hun kosten op Sint-Andreas te Maastricht te leveren is aan de commandeur en de broeders zolang Hendrik leeft. Na het overlijden van Hendrik zal deze jaarrente vrij en geheel naar proost en convent van Sint-Gerlach terugkeren.

De commandeur en proost hebben bezegeld, samen met Godfried, zoon van wijlen Floriman, en Florentius, schepenen van Maastricht.

Gegeven en gedaan op 15 mei 1293.

Beide partijen hebben een gelijkluidende oorkonde.

Genoemde personen
schepenen van Maastricht
Hendrik van Retersbeek, man van Clementia, burger van Maastricht
Dirk, commandeur van het huis van de Duitse Orde van Neder-Duitsland
huis van de heilige Maria te Aldenbiesen
proost en convent van Sint-Gerlach
Godfried
Godfried, zoon van wijlen Floriman, schepen van Maastricht
Florentius, schepen van Maastricht
Genoemde locaties
Maastricht
Aldenbiesen
Houthem
de Maas
Uitgave
Geertrui Van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective