Nummer 4

1233 januari 10
type
Kerkelijk
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Paus Gregorius IX neemt het Onze-Lieve-Vrouweklooster Sint-Gerlach te Houthem en de hier verblijvende nonnen in bescherming en bevestigt het klooster in alle huidige en toekomstige bezittingen.

Latijnse tekst van de oorkonde

Gregoriusa episcopus, servus servorum Dei, dilectis in Christo filiabus conventuib monialium monasterii sancte Marie de sancto Gerlaco, Premonstratensis ordinis, Leodiensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. 

Cum a nobis petitur quod iustum est et honestum, tam vigor equitatis quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum.

Eapropter, dilecte in Christo filie, ves[tris]c iustis postulationibus grato concurrentes assensu, personas vestras et locum, in quo divino estis obsequio mancipate, cum omnibus bonis que impresentiarum rationabiliter possidet aut in futurum iustis modis prestante Domino poterit adipisci, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus. Specialiter autem terras, possessiones et alia bona vestra, sicut ea omnia iuste ac pacifice possidetis, vobis et per vos monasterio vestro auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis et c[o]nfirmationisd infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum Eius se noverit incursurum.

Datum Anagnie, IIII idus ianuarii, pontificatus nostri anno sextoe.

a geoblongeerd, vergrote en versierde initiaal A.
b
aldus A, lees
conventus.
c
gat in perkament A, aangevuld naar B.
d
gat in perkament A, aangevuld naar B.
e
hierna sluitingsteken A.

Nederlandse vertaling

Paus Gregorius neemt de nonnen van het Onze-Lieve-Vrouweklooster Sint-Gerlach en de plaats zelf onder zijn bescherming met alle goederen die het klooster nu bezit of in de toekomst rechtens zal verwerven, in het bijzonder de gronden, bezittingen en andere goederen die het rechtens en vreedzaam bezit, en hij bevestigt en bekrachtigt dit met deze oorkonde.

Gegeven te Anagni, op 10 januari 1233.

Genoemde personen
Gregorius IX, paus
Onze-Lieve-Vrouweklooster Sint-Gerlach te Houthem
orde van Prémontré
bisdom Luik
Genoemde locaties
Anagni
Uitgave
Geertrui Van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective