Nummer 4

1007 juni 4
type
Economisch
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Rooms-koning Hendrik II verleent het markt- en tolrecht alsook het rechtsgebied te Thorn aan de abdij van Thorn. Tevens bekrachtigt hij de verlening door bisschop Notger van de kerken van Bree, Hemert en Avezaath aan de abdij.

Latijnse tekst van de oorkonde

Nederlandse vertaling

Rooms-koning Hendrik maakt bekend dat hij door tussenkomst van Notger, bisschop van Tongeren en Luik, aan het klooster van Thorn, dat onderworpen is aan Notger, het marktrecht van Thorn, het tolrecht en het rechtsgebied verleent. Ook heeft hij de kerken van Bree, Hemert en Avezaath, die de bisschop ter vermeerdering van de kerkelijke inkomsten en uitbreiding van de hemelse vergoeding aan Thorn heeft verleend, aan het klooster toegewezen.

Hendrik heeft bezegeld.

Ondertekening door Hendrik.

Everard, kanselier van Hendrik, heeft de echtheid bevestigd in plaats van Willigis, aartskapelaan.

Gegeven op 4 juni 1007, gedaan te Mainz.

Genoemde personen
Hendrik II, rooms-koning
Notger, bisschop van Tongeren en Luik
abdij van Thorn
Everard, kanselier van Hendrik II, rooms-koning
Genoemde locaties
Thorn
Hemert
Avezaath
Mainz
Bree
Uitgave
Geertrui Van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective