Nummer 5

1236 september 2
type
Economisch
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Hendrik, bestuurder van de kloosters van Sint-Marie te Heinsberg en Sint-Gerlach te Houthem, verklaart dat Mathilde, magistra van Sint-Gerlach, een jaarrente van vier schelling, afkomstig van eerdere schenkingen uit twee huizen te Aken, en een malder rogge te Daniken bestemd heeft voor het ziekenverblijf van Sint-Gerlach. Hij geeft een lijst van de veestapel en keurt deze toekenning van Mathilde aan het ziekenverblijf goed.

Latijnse tekst van de oorkonde

Litteraruma testimonio memorie fulcitur eternitas et gestarum rerum notitia per succedentium temporum curricula propagatur.

Eapropter ego Henricus, Heynsbergensis et sancti Gerlaci ecclesiarum dictus prepositus, omnibus sancte matris ecclesie filiis tam presentibus quam futuris declarandum duxi quod Mechtildis, magistra ecclesie sancti Gerlaci, communicato cum sororibus iamdicte ecclesie consilio, requisito insuper et inpetrato nostro consensu, ex elemosinis fidelium oblatione sancto Gerlaco collatis specialiter quosdam reditus adsignavit infirmitorio sepedicte ecclesie sancti Gerlaci, videlicet quatuor solidos in Aquis de duabus domibus censuali iure annuatim persolvendos, maldrum siliginis annuatim in Danecke. Dictumb infirmitorium sancti Gerlaci ad presens habethc viginti quatuor oves, vaccam et vitulum et matrem porcorum, sedecim pullos et duodecim annetas.

Cum igitur sanctis ac Deo placitis et fraterne karitatis conpagem conservantibus operibus benivolo sit semper animo atque favore concurrendum, hoc quod dicta magistra cum omnium sororum unanima voluntate infirmitorio sancti Gerlaci pietatis intuitu deputavit, laudavimus, ut dignum est, et approbamus et sigillis Heynsbergensis ecclesie et sancti Gerlaci roboravimus.

Et tam ipsos qui supra nominati sunt et omnes qui subsequenti tempore dicto infirmitorio iusto titulo provenerint reditus, sub interminatione terribilis anathematis eidem infirmitorio confirmamus.

Acta sunt hec anno Domini Mo CCo XXXo VIo in ecclesia sancti Gerlaci, quarto nonas septembris.

a vergrote initiaal A.
b
beginletter verbeterd uit andere letter doorschrijfhand A.
c
aldus A, lees
habet.

Nederlandse vertaling

Hendrik, proost van de kloosters te Heinsberg en Sint-Gerlach, verklaart dat Mathilde, magistra van Sint-Gerlach, in overleg met de zusters aldaar en na het vragen en verkrijgen van zijn toestemming enkele inkomsten, uit de giften van de gelovigen aan Sint-Gerlach geschonken, speciaal heeft toegewezen aan het ziekenverblijf van Sint-Gerlach, namelijk vier schelling, die volgens cijnsrecht jaarlijks te Aken uit twee huizen moet betaald worden, en één malder rogge jaarlijks te Daniken. Het ziekenverblijf van Sint-Gerlach heeft op dit moment 24 schapen, een koe, een kalf, een zeug, zestien kippen en twaalf eenden. De proost van Heinsberg en Sint-Gerlach hecht zijn goedkeuring aan de toewijzing die de magistra met unanieme instemming van de nonnen aan het ziekenverblijf heeft gedaan en de kloosters van Heinsberg en Sint-Gerlach bezegelen.

De proost bevestigt zowel de genoemde inkomsten als de inkomsten die in de toekomst rechtens aan het ziekenverblijf zullen toekomen, onder dreiging van een verschrikkelijke vervloeking.

Gedaan op 2 september 1236, in de kerk van Sint-Gerlach.

Genoemde personen
Hendrik, proost van het klooster Sint-Marie te Heinsberg en het klooster Sint-Gerlach te Houthem
Mathilde, magistra van het klooster Sint-Gerlach te Houthem
Onze-Lieve-Vrouweklooster Sint-Gerlach te Houthem
ziekenverblijf van het Onze-Lieve-Vrouweklooster Sint-Gerlach
klooster Sint-Marie te Heinsberg
Genoemde locaties
Houthem
Heinsberg
Aken
Daniken
kerk van Sint-Gerlach
Uitgave
Geertrui van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective