Nummer 51

1286 maart 7
type
Economisch
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Jan van Breill doet afstand van zijn recht op enige met name genoemde wascijnsplichtigen en hun familieleden (te Übach) ten behoeve van de abdij van Thorn.

Latijnse tekst van de oorkonde

Universis hoc scriptum visuris Iohannes de Breidelle, salutem in Domino sempiternam.

Universitati vestre notum facimus quod nos renunciavimus et effestucavimus [tam] nos quam nostri debito modo et per presentes renunciamus omni iuri quod habebamus vel potuimus vel videbamur habere in hominibus serocensualibusa, videlicet Gertrudis de Iukeren, A[mil]ie, Goburgis, Symonisb de Iukeren, Godefridi de Grocenhouen et eorum parentele, ad altare sancte Marie in Thoren pertinentibus, nicchilc iur[i]s seu questionis aliqua occasione interveniente nobis vel nostris successoribusd in predictis hominibus reservantes.

Predictis vero renunciationi et effestucationibus interfuerunt domini Adulfus de Sc[ern]e, Iohannes de Emmenrod[e, T]heodericus de Geilenkirken, milites, Gerardus dictus Affenho[u]t, Lodeuuicus, Gerlacus, Bertoldus et Gerlacus van den Berge, fideles [domin]e [a]bbatisse Thorensis.

[E]t ne super hiis dubium alicui horiaturc quia sigillum proprium non habemus, nos viros honestos dominos investitum de Hunsthouen, Ad[u]lfum de Scerne, Henricum, dominum de Rengborg, Theodoricum de Geile[nkir]ken, milites, rogavimus ut presentibus sigilla sua apponerent. Nos vero [pre]dicti investitus de Hun[sthorne], Adulfus de Scerne, Henricus, dominus de Rengborg, [T]heod[ericus] de Geilenkirken, milites, sigilla nostra ad petitionem predicti Iohannis presentibus dux[imus] apponenda.

[Datum an]no Domini M° CC LXXXoV, feria quinta ante Reminisceree.

a aldus A, lees cerocensualibus.
b verbeterd uit Symonio door schrijfhand A.
c aldus A
.
d verbeterd uit sugcessoribus door schrijfhand A.
e hierna sluitingstekens A.

Nederlandse vertaling

Jan van Breill heeft op de vereiste wijze plechtig afstand gedaan van elk recht dat hij had of kon hebben of scheen te hebben ten aanzien van enige wascijnsplichtigen, namelijk Geertrui van Jukeren, Amelia, Goburgis, Simon van Jukeren, Godfried van Grocenhoven en hun familieleden, die toebehoren aan het altaar van de heilige Maria in Thorn, en hij behoudt daarbij zichzelf en zijn opvolgers geen enkel recht of betwisting voor ten aanzien van deze personen.

Bij deze plechtige afstand waren aanwezig: heer Adolf van Scharn, Jan van Immerath, Dirk van Geilenkirchen, ridders, Gerard Affenhout, Lodewijk, Gerlach, Bertold en Gerlach van den Berge, leenmannen van de abdis van Thorn.

Omdat Jan van Breill geen eigen zegel heeft, heeft hij gevraagd aan de pastoor van Hünshoven, Adolf van Scharn, Hendrik, heer van Rimburg, en Dirk van Geilenkirchen, ridders, deze oorkonde te bezegelen.

De pastoor van Hünshoven, Adolf van Scharn, Hendrik, heer van Rimburg, en Dirk van Geilenkirchen, ridders, hebben bezegeld.

Gegeven op 7 maart 1286.

Genoemde personen
Jan van Breill
abdij van Thorn
Geertrui van Jukeren, wascijnsplichtige (te Übach)
Amelia, wascijnsplichtige (te Übach)
Goburgis, wascijnsplichtige (te Übach)
Simon van Jukeren, wascijnsplichtige (te Übach)
Godfried van Grocenhoven, wascijnsplichtige (te Übach)
Adolf van Scharn, ridder, leenman van de abdis van Thorn
Jan van Immerath, ridder, leenman van de abdis van Thorn
Dirk, heer van Geilenkirchen, ridder, leenman van de abdis van Thorn
Gerard Affenhout, leenman van de abdis van Thorn
Lodewijk, leenman van de abdis van Thorn
Gerlach, leenman van de abdis van Thorn
Bertold, leenman van de abdis van Thorn
Gerlach van den Berge, leenman van de abdis van Thorn
pastoor van Hünshoven
Hendrik, heer van Rimburg, ridder, leenman van de abdis van Thorn
Genoemde locaties
Übach
Thorn
Uitgave
Geertrui Van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective