Nummer 6

1227 (november 5 - 1236)
type
Economisch
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Beatrix, vrouwe van Valkenburg, bevestigt dat Gerard Buc ten overstaan van haar, haar dienstmannen, van alle inwoners van Valkenburg én van haar getrouwen heeft verklaard dat zijn vader, heer Emmo van Klimmen, een huis met grond te Voheim aan het klooster Sint-Gerlach heeft geschonken. Het huis maakte deel uit van zijn vrij bezit en is op de juiste wijze voor de eeuwigheid aan het klooster overgedragen.

Latijnse tekst van de oorkonde

Egoa Beatrix, Dei gratia dicta domina in Ualkinburch, omnibus tam presentibus quam futuris presentis scripti adtestacioneb innotesco quod Gerardus cognomento Buc in presencia nostra et multorum ministerialium et omnium civium de Ualkinburch et quamplurium fidelium nostrorum constitutus publice coram omnibus nobis professus est quod pater suus dominus Emmo de Clummene ecclesie sancti Gerlaci elemosinam de proprio allodio legavit domum et fundum in Voheim pro remedio anime sue et predecessorum suorum. Hoc insuper veraciter cum multa verborum inculcacione contestatur quod pater suus dicte ecclesie beati Gerlaci predictam elemosinam iuste et legaliter in perpetuum tradidit possidendam. 

Nos vero ipsius testimonium in scriptum redigi et sigilli nostri munimine fecimus roborari.

Huius rei testes sunt: Adam de Hare, Adam de Mersene, Theodericus, advocatus, Renerus de Limmail, Heinmannus de Here, Randolfus et Godescalcus de Valkinburch et omnes pene meliores ministeriales nobis et filio nostro Theoderico, adhuc puero, adtinentes. 

a vergrote initiaal A.
b
aldus A, lees
attestatione.

Nederlandse vertaling

Beatrix, vrouwe van Valkenburg, maakt bekend dat Gerard Buc in aanwezigheid van haar, vele van haar ministerialen, alle inwoners van Valkenburg en verscheidene van haar getrouwen heeft verklaard dat zijn vader, heer Emmo van Klimmen, uit zijn allodiaal bezit een huis met grond te Voheim aan het klooster Sint-Gerlach heeft geschonken met het oog op zijn zielenheil en dat van zijn voorgangers. Daarenboven heeft Gerard betuigd dat zijn vader deze schenking rechtens en wettig aan het klooster heeft overgedragen in eeuwig bezit.

Beatrix heeft bezegeld.

Getuigen zijn: Adam van Borgharen, Adam van Meersen, Dirk, voogd, Reinier van Limmel, Heineman van Heer, Randolf en Godschalk van Valkenburg, en bijna alle aanzienlijke ministerialen die toebehoren aan Beatrix en aan Dirk, haar nog jonge zoon.

Genoemde personen
Beatrix, vrouwe van Valkenburg
Gerard Buc, zoon van heer Emmo van Klimmen
ministerialen van Beatrix, vrouwe van Valkenburg
getrouwen van Beatrix, vrouwe van Valkenburg
Emmo van Klimmen, vader van Gerard Buc
Onze-Lieve-Vrouweklooster Sint-Gerlach te Houthem
Adam van Borgharen, ridder
Adam van Meerssen
Dirk, voogd
Reinier van Limmel
Heineman van Heer
Randolf van Valkenburg
Godschalk van Valkenburg
ministerialen van Beatrix, vrouwe van Valkenburg
Dirk, nog jonge zoon van Beatrix, vrouwe van Valkenburg, en Dirk I, heer van Valkenburg
Genoemde locaties
Valkenburg
Voheim
Uitgave
Geertrui van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective