Nummer 7

1242 maart 4
type
Kerkelijk
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Jan, bestuurder, en het convent van het klooster van Sint-Marie te Heinsberg maken aan meester en convent van Sint-Gerlach te Houthem bekend dat zij van oudsher in vroomheid en geloof met elkaar verbonden zijn en dat zij mede daarom de verschuldigde herdenkingsdiensten zullen doen voor de broeders en zusters van hun gemeenschap, zowel geestelijken als leken. Zij zien hier van af wanneer beide kloosters dit bezwaarlijk vinden of schriftelijk vastgelegd hebben dat dit teveel gevaar oplevert.

Latijnse tekst van de oorkonde

Venerabili domino et in Christo dilectoa magistrob totique conventui apud Sanctum Gerlacum frater Iohannes, Dei gratia dictus prepositus in Heinsberg, totusque eiusdem loci conventus, salutem et devotas in Christo orationes.

Universitati vestre atque dilectioni et omnibus hoc scriptum inspicientibus significamus quod non solum ex debito iure, verum etiam ex pia devotionis et religionis honestate qua antiquitus coniuncti eramus et nunc invicem copulamur, fratrum et sororum, tam clericorum quam laicorum de vestro consortio descendentium, in missis, in psalteriis, in vigiliis, in antiphonibus, in prima memoria, in septenario, in trecenario, in anniversario et in omnibus divinis officiis memoriam faciemus per omnia, sicut nobis consuetudo est facere memoriam tam fratrum quam sororum ab hoc seculo et de nostra congregatione migrantium, excepto hoc quod nobis et vobis esset onerosum et scriptis firmatum ex utraque parte periculosum, quia scriptum est ‘vovete et reddite’,c scilicet ut non sitis obliti nostris in quibus tenemur vestris in quinquagena omni die usque ad trecenarium neque in psalterio quod completur omni die usque ad annum.

Datum apud Heinsbergh, anno Domini 1241, feria tertia post dominicam Esto Mihi.

a verbeterd uit dilectaC.
b
aldus C, verbeterd uit magiste.
c
Psalm 75, vers 12: Vovete et reddite Domino, Deo vestro, omnes qui in circuitu Eius,adferent munera terribili.

Nederlandse vertaling

Jan, proost, en convent van Heinsberg maken bekend aan magister en convent van Sint-Gerlach, niet alleen omdat zij het rechtens verschuldigd zijn, maar ook vanwege de vroomheid en het geloof waarmee zij van oudsher met elkaar verbonden waren en dat hen nu met elkaar verbindt, dat zij de broeders en de zusters, zowel geestelijken als leken van de gemeenschap van Sint-Gerlach, zullen herdenken in missen, psalmgebeden, waken, antifonen, in de eerste herdenking, in de herdenking op de zevende dag van het overlijden, op de dertigste dag, bij het jaargetijde en in alle erediensten zoals zij thans de broeders en zusters herdenken van het eigen klooster die komen te overlijden, behalve datgene wat voor Heinsberg en Sint-Gerlach te bezwarend zou zijn en schriftelijk bevestigd door beide partijen als te gevaarlijk, omdat geschreven staat ‘belooft en voldoet’, namelijk dat het klooster Sint-Gerlach de overledenen van het klooster van Heinsberg gedachtig is in die zaken waarin het klooster van Heinsberg gehouden is het klooster Sint-Gerlach niet te vergeten bij de dagelijkse psalmgezangen tot aan de dertigdaagse herdenking en ook niet bij de dagelijkse psalmlezing een jaar lang.

Gegeven te Heinsberg, op 4 maart 1241.

Genoemde personen
Jan, proost van het klooster van Sint-Marie te Heinsberg
magister en convent van Sint-Gerlach
Onze-Lieve-Vrouweklooster Sint-Gerlach te Houthem
klooster Sint-Marie te Heinsberg
Genoemde locaties
Heinsberg
Houthem
Uitgave
Geertrui van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective