Nummer 7

(eind 12e/begin 13e eeuw)
type
Economisch
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Reinwidis van Übach maakt bekend dat zij eertijds door haar ouders aan het altaar van Onze-Lieve-Vrouw te Thorn is geschonken onder het volgende recht: haar zonen zullen jaarlijks op 11 november een bepaald bedrag overdragen aan dit altaar, haar dochters zullen een bedrag betalen via een zelf te kiezen mannelijk familielid; zij zullen eveneens betalen voor de toestemming om te huwen zonder last of inmenging van een voogd; bij hun dood zullen zij voor het recht van ‘afliph’ een zeer goede viervoeter uit eigen bezit leveren. Is een eigen viervoeter niet mogelijk, dan zullen zij een zeer goed gedragen kledingstuk geven. Voor al wie inbreuk maakt op deze oorkonde, dreigt excommunicatie.

Latijnse tekst van de oorkonde

In nomine sanctę et individuę Trinitatis.

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris quod ego Regewidis, oriunda de villa quę dicitur Ubach, a progenitoribus meis aliquando collata specto ad altarea sanctę Marię Thornensis ecclesię tali videlicet iure ut omnes mares meę posteritatis III denarios Coloniensis, feminę vero III obulos Coloniensis annuatim in festo sancti Martini per aliquem fidelem virum suę stirpis in quem ipsi consenserint ad altare supradictum transmittant; pro licentia nubendi VI denarios Coloniensis persolvant et sic deinceps ab omni iniusta exactione et alicuius advocati infestatione liberi permaneant. In obitu vero pro iure quod vocatur afliph, unum meliorem quadrupedem, quem dinoscuntur possidere persolvent. Si autem quadrupedem non habent, simplicem vestem melioremb qua viventes utuntur, persolvent.

Quicumque hoc scriptum infringere temptaverit, anathema sit et cum Iuda, proditore Domini, partem habere possit.

Et ut hoc inconvulsum permaneat, sigillum supradictę ecclesię appositum estc.

a hierna ad al geëxpungeerd A.
b bovengeschreven door schrijfhand A.
c hierna sluitingsteken A.

Nederlandse vertaling

Reinwidis, geboren te Übach, maakt bekend dat zij door haar ouders ooit geschonken is aan het altaar van de heilige Maria van de kerk van Thorn onder het volgende recht: alle mannelijke nakomelingen zullen jaarlijks op 11 november drie penning Keuls overdragen aan dit altaar, de vrouwen daarentegen drie obolen Keuls, en wel door een getrouwe man van hun geslacht met wie zij zelf zullen instemmen. Voor de toestemming om te huwen zullen zij zes penning Keuls betalen en aldus zullen zij voortaan vrij blijven van iedere onterechte heffing of hinder door welke voogd dan ook. Bij hun dood zullen zij voor het recht dat ‘afliph’ wordt genoemd, de beste viervoeter leveren. Als zij echter geen viervoeter hebben, zullen zij het beste kledingstuk geven dat zij tijdens hun leven gebruikten.

Ieder die het zal wagen inbreuk te maken op deze oorkonde, zal geëxcommuniceerd zijn en hetzelfde lot ondergaan als Judas, de verrader van de Heer.

Er is bezegeld met het zegel van de kerk van Thorn.

Genoemde personen
Reinwidis van Übach
kerk van Thorn
Judas
Genoemde locaties
munt van Keulen
Uitgave
Geertrui Van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective