Nummer 8

1241 (maart 29-31 of 1242 maart 1-31)
type
Economisch
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Dirk II, heer van Valkenburg, heeft aan bestuurder en klooster van Sint-Gerlach te Houthem zijn bos Vorbusde verkocht, gelegen in zijn vrij bezit te Houthem, en een deel van de koopsom aan het klooster geschonken.

Latijnse tekst van de oorkonde

Theodericusa, dominus de Valkinburgh, omnibus presens scriptum visuris salutem et scire veritatem. 

Ne labatur a memoria hominum quod in tempore geritur, scripture durabilis testimonio roboratur. 

Eapropter ad noticiam tam presentium quam futurorum volumus pervenire quod nos silvam quandam, que vulgo dicitur Vorbusde, sitam in allodio de Holthem, que ad nos pertinebat, vendidimus preposito et ecclesie sancti Gerlaci, Leodiensis dyocesis, cum fundo et superficie ipsius silve iure proprietatis dicte ecclesie in perpetuum possidendam. Sed quia minus iusto precio predictam silvam eidem ecclesie vendidimus, idcirco quicquid de hoc minus erat in venditione predicta, hoc colligatum venditioni ob remedium anime nostre et predecessorum nostrorum in elemosinam tradidimus ecclesie memorate. 

Huic siquidem venditioni interfuerunt de hominibus nostris, quorum hec sunt nomina: Alardus, miles, de Hafkildale, Adam, miles, de Haren, Gozuinus dictus Dukere, miles, et Adam, filius Ade, militis, de Haren, Gerardus, miles, de Aldenualkinburgh, Willelmus de Beike et alii quamplures.

Ad maiorem igitur huius facti confirmationem, ne in posterum oriatur questio super premissis, presentem paginam predictis preposito et ecclesie sancti Gerlaci tradidimus sigilli nostri munimine roboratam. 

Homines vero nostri qui dicto contractui interfuerunt: Alardus, videlicet miles, de Hafkisdale, Adam, miles, de Haren, et Gozuinus, miles, dictus Dukere de consensu et voluntate nostrab in testimonium veritatis sigilla sua huic scripto apposuerunt. 

Actum et datum mense martio, anno Domini millesimoc ducentessimo quadragesimo primod. 

a vergrote initiaal A.
b
slecht leesbaar A.
c
aldus A, lees
ducentesimo.
d
hierna sluitingsteken A.

Nederlandse vertaling

Dirk, heer van Valkenburg, heeft het bos dat Vorbusde wordt genoemd en hem toebehoort, gelegen in het allodium van Houthem, verkocht aan proost en klooster van Sint-Gerlach, in het bisdom Luik, met de grond en opstallen om eeuwig met recht van eigendom te bezitten. Maar omdat hij dit bos voor een lager bedrag dan de correcte prijs aan het klooster heeft verkocht, schenkt hij met het oog op zijn zielenheil en dat van zijn voorgangers het mindere in de verkoop aan het klooster.

Bij deze verkoop was een aantal van zijn mannen aanwezig, namelijk: Alard van Haasdal, ridder, Adam van Borgharen, ridder, Gozewijn Dukere, ridder, en Adam, zoon van Adam van Borgharen, ridder, Gerard van Oud-Valkenburg, ridder, Willem van Beek en vele andere.

Dirk, heer van Valkenburg, heeft bezegeld.

Volgende mannen van Dirk, heer van Valkenburg, waren bij deze overeenkomst aanwezig: Alard van Haasdal, ridder, Adam van Borgharen, ridder, en Gozewijn Dukere, ridder, en zij hebben medebezegeld.

Gedaan en gegeven in maart 1241.

Genoemde personen
Dirk, II, heer van Valkenburg, broer van Engelbert, aartsdiaken van Luik
proost van Sint-Gerlach
Onze-Lieve-Vrouweklooster Sint-Gerlach te Houthem
bisdom Luik
Alard van Haasdal, ridder, vader van Hendrik
Adam van Borgharen, ridder
Gozewijn Dukere, ridder
Gerard van Oud-Valkenburg, ridder
Willem van Beek
Adam, zoon van Adam van Borgharen
Genoemde locaties
Vorbusde
Houthem
Uitgave
Geertrui Van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective