Nummer 9

1235 december (1-24)
type
Economisch
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Hendrik IV, hertog van Limburg en graaf van Berg, maakt bekend dat de abdis en het convent van de abdij van Thorn een hoeve te Drinhausen aan Jan, geestelijke van Körrenzig en kanunnik van Luik, hebben overgedragen. Jan heeft voor die hoeve betaald, waardoor hij er vrij kan over beschikken zolang hij leeft. Na zijn dood zullen zijn goederen vrij aan Thorn toevallen.

Latijnse tekst van de oorkonde

Ego Henricus, dux de Linburga, comes de Monte, omnibus presens scriptum intuentibus notum facio quod abbatissa et conventus de Thoren Iohanni, clerico de Gurcinnich, canonico Leodiensi, mansum aput Drinhusinb, quem idem Iohannes pro quadam summa pecunie redemit quousque vixerit liberaliter possidendum, omni iure eredumc suorum excluso, sub hac forma contulerunt. Postquam autem predictus Iohannes viam universe carnis fuerit ingressus, prehabita bona prefate ecclesie libere cedent taliter quod nullus heredum suorum tamquam verus heres se de eisdem bonis intromittet.

Ne autem super hoc aliqua possit questio oriri, presentem paginam meo sigillo munivi.

Actum anno Domini M CC XXX quinto, mense decembrid.

a Lymburgie B.
b Drinhusyn B.
c aldus A, lees heredum als in B.
d hierna sluitingsteken A.

Nederlandse vertaling

Hendrik, hertog van Limburg en graaf van Berg, maakt bekend dat abdis en convent van de abdij van Thorn een hoeve te Drinhausen hebben overgedragen aan Jan, geestelijke van Körrenzig en kanunnik van Luik. Jan heeft die hoeve met een zekere som geld ingelost om deze vrij te bezitten zolang hij leeft, elk recht van zijn erfgenamen uitgesloten. Na zijn overlijden zullen de bovengenoemde goederen vrij aan de kerk van Thorn toevallen op een zodanige wijze dat niemand van zijn erfgenamen zich onder het mom van gerechtigd erfgenaam in het bezit zal stellen van deze goederen.

Hendrik heeft bezegeld.

Gedaan in december 1235.

Genoemde personen
Hendrik IV, hertog van Limburg en graaf van Berg
abdis en convent van Thorn
Jan van Körrenzig, kanunnik van Luik
Genoemde locaties
Drinhausen
Uitgave
Geertrui Van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective