De huishouding van het klooster

De proost had de leiding over de inkomsten van het klooster. Daarin speelden de pachthoeves een belangrijke rol, waaronder de pachthoeve die in 1759 naar een ontwerp van de Akense architect Couven op het kloosterterrein werd gebouwd. 

De pachthoeve binnen de kloostermuren naar een ontwerp van Couven

De pachthoeves

Het klooster St. Gerlach beschikte daarnaast al sinds de middeleeuwen in het Land van Valkenburg over diverse pachthoeves buiten de kloostermuren. Het gaat onder andere om hoeve Cardenbeek in Klimmen, de Ruyssche molen in Klimmen, hoeve Dolberg in Klimmen, hoeve Printhagen in Beek, de hof van Raer in Meerssen, pachthoeve De Heek, de Tiendhof in Oirsbeek en de Walemerhof te Schin op Geul. Ook de in 1708 gebouwde westelijke kloostervleugel werd aan het eind van de 18de eeuw gebruikt als kasteelhoeve:

Hierboven: op het land rondom het klooster wordt aan het einde van de 18e eeuw gehooid. 

Verder speelden de kloostertuinen een belangrijke rol in de economie van het klooster. Deze tuin is afgebeeld op een plattegrond uit 1781 naar opmetingen van Matthias Soiron: 

Het kloostercomplex

Hieronder is op de tekening de pachthoeve te zien (51) met daarboven enkele economie-gebouwen (stal, washuis, bakkerij, koeienstallen, brouwerij, werkplaats, kolenhok en twee paardenstallen, waarvan een voor reizigers. Voor de koetsen en wagens was er een remise. Ook was er een school. In een deel van de tuinen (moeshof) werd groente verbouwd. Ook waren er boomgaarden en vijvers voor visvangst.  

Plattegrondtekening van het klooster Sint-Gerlach uit 1781 naar opmeting van Matthias Soiron.

Het (eerste) refugiehuis

In 1279 kwam het klooster in het bezit van een refugiehuis in Maastricht in de Stokstraat 55. In tijden van oorlog en rampspoed konden kloosterlingen zichzelf en de kostbaarste bezittingen in dit refugiehuis in veiligheid brengen. Dit refugiehuis zou tot 1731 als zodanig dienst doen.

Hierboven: de refugie van St. Gerlach aan de Stokstraat 55 (1279 tot 1731). Van 1731 tot 1777 bevindt zich de refugie van St. Gerlach aan de Brusselsestraat 77 in Maastricht.

Ook het kloosterbos ten noorden van het klooster St. Gerlach en de beemden van de Geul zorgden voor inkomsten en goederen voor het klooster, waaronder hout en hooi. 

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective