Tijdlijn Sint-Gerlach

Tijdlijn Sint-Gerlach (hoogtepunten St. Gerlach om de ontwikkeling in de tijd van de betreffende locatie zichtbaarder te maken aan de hand van oorkonden)

1099

Eerste Kruistocht

Verovering van Jeruzalem door de kruisridders in de Eerste Kruistocht.

1118

Bouw kasteel

rond 1120

Geboorte Gerlach

Geboorte van de ridder Gerlach in de omgeving van Maastricht.

1147-1149

Tweede Kruistocht

Tweede Kruistocht waarin de beoogde verovering van Damascus mislukt.

tussen 1154 en 1176

Italiaanse veldtochten

Gozewijn III, heer van Valkenburg, vergezelt keizer Frederik Barbarossa tijdens drie Italiaanse veldtochten tussen 1154 en 1176.

ca. 1165

Overlijden Gerlach

Overlijden van Gerlach, de heilige van het Geuldal.

1165

Schenking

Schenking van land ‘bij de eik’ (de grond rond de kluizenarij) aan het klooster Sint-Marie te Heinsberg (Duitsland).

Kort na ca. 1165

Bedevaart

Kort na ca. 1165: ontstaan van de bedevaart naar het graf van Sint-Gerlach.

1189-1192

Derde Kruistocht

Derde Kruistocht; de kruisridders slagen er niet in Jeruzalem te veroveren. Frederik Barbarossa verdrinkt in deze kruistocht bij het doorwaden van een rivier.

1202

Eerste vermelding

Eerste vermelding van ‘locum sancti Gerlaci’, de plaats van de heilige Gerlach.

1202-1204

Vierde Kruistocht

Vierde Kruistocht: Gozewijn IV, heer van Valkenburg, verbreekt zijn kruisvaarderseed, maar wordt ontslagen uit de daaropvolgende kerkelijke ban door de schenking van een hoeve in Munstergeleen aan het klooster St. Gerlach.

tussen 1210 en 1220

Overstroming van de Geul

Kapel in de kluis van Sint-Gerlach staat onder water door overstroming van de Geul, de proost van het klooster Sint-Marie laat een tombe maken voor een schrijn met de overblijfselen van Gerlach.

1218

Eerste vermelding klooster

Eerste zekere vermelding van het klooster Sint-Gerlach te Houthem.

rond 1227

Vita van Gerlach

Een monnik beschrijft het leven van Sint-Gerlach in de Vita beati Gerlaci.

1232

Opname vrouwenklooster

Opname van het vrouwenklooster Sint-Gerlach in de Orde van de Norbertijnen.

1233

Pauselijke bescherming

Pauselijke bescherming van het klooster Sint-Gerlach en bevestiging van alle bezittingen.

1270

Schenking

Schenking aan het klooster Sint-Gerlach van de weg door het dorp Sint-Gerlach door Walram, heer van Valkenburg en Monschau.

1273

Voordracht pastoor

Voordracht door het klooster Sint-Gerlach van een nieuwe pastoor voor de kerk van Oirsbeek.

1279

Bouw muur

Bouw van een muur rond het klooster Sint-Gerlach op het grondbezit van het Maastrichtse Sint-Servaaskapittel.

1288

Stichting altaar

Stichting van een altaar in het klooster Sint-Gerlach door Goblio van Schinnen, kanunnik van Sint-Pieter te Luik.

1293

Afspraak maximum nonnen

Afspraak over een maximum van 30 nonnen in het klooster Sint-Gerlach.

© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective