Tijdlijn Thorn

Tijdlijn Thorn (hoogtepunten Thorn om de ontwikkeling in de tijd van de betreffende locatie zichtbaarder te maken aan de hand van oorkonden)

950 (966)

Ansfried sr. ontvangt rechten van Otto I

Rooms-koning Otto I schenk aan graaf Ansfried sr. markt- en muntrechten te Casallum (oorkonde nr. 1)

Oorkonden

962

Otto I wordt tot keizer gekroond

Ansfried jr. is als zwaarddrager vertrouweling van Otto I bij diens keizerkroning

Oorkonden
No items found.

985

Ansfried ontvangt rechten van Otto III

Rooms-koning Otto II schenkt aan graaf Ansfried rechten te Medemblik en goederen in het graafschap Friesland (oorkonde nr. 2)

Oorkonden

995

Ansfried wordt bisschop van Utrecht

1007

Abdij ontvangt rechten

Rooms-koning Hendrik IV verleent aan de abdij het marktrecht, het tolrecht en gebiedsrechten (oorkonde nr. 4)

Oorkonden

1010

Ansfried overlijdt

Ansfried komt als bisschop van Utrecht te overlijden in zijn klooster Heiligenberg (Hohorst)

Oorkonden
No items found.

1102

Anselm draagt zijn dochter over aan kerk

Anselm, vrij man, draagt via graaf Gerard van Gelre zijn dochter Mechteld over aan het altaar van de kerk van Thorn (oorkonde nr. 5)

Oorkonden

1172

Godfried van Heinsberg draagt Aleid over aan kerk

Odilia, abdis van Thorn, verklaart dat Godfried van Heinsberg het meisje Aleid heeft overgedragen als ministeriaal aan de kerk van Thorn (oorkonde nr. 6)

Oorkonden

1234

Abdis en convent bestemmen inkomsten

Abdis Hildegonde en het convent bestemmen de inkomsten van goederen te Baarle en Gilze ter delging van schulden abdij Thorn (oorkonde nr. 8)

Oorkonden

1243

Abdis en convent verkopen deel cijns in Brabant

Abdis Hildegonde en het convent verkopen een deel van de cijns van goederen te Baarle en Gilze aan de heer van Breda (oorkonde nr. 11)

Oorkonden

1244

Abdis en convent maken verdeling goederen

Abdis Hildegonde en het convent maken een verdeling op van een aantal goederen en inkomsten, onder meer te Gilze en Baarle (oorkonde nr. 12)

Oorkonden

1261

Verlening patronaatsrecht aan Brabantse kerken

Hendrik III, bisschop van Luik, keurt verlening patronaatsrecht goed van kerken van Gilze, Baarle en Geertruidenberg (oorkonde nr. 16)

Oorkonden

1265

Geschilbeslechting over tienden te Mertersem

Engelbert van Isenburg, aartsdiaken, en meester Reinier, provisor van de bisschop van Luik, beslechten een geschil over tienden te Mertersem (oorkonde nr. 21)

Oorkonden

1266

Incorporatie kerk van Kerk-Avezaath

Hendrik, bisschop van Utrecht, incorporeert kerk van Kerk-Avezaath bij de abdij van Thorn (oorkonde nr. 24)

Oorkonden

1266

Luiks kapittel wijst vordering pastoor van Beek af

Kapittel Grote Kerk van Luik wijst vordering af van Willem van Buggenum, pastoor van Beek, op tienden te Beek (bij Bree) (oorkonde nr. 25)

Oorkonden

1269

Sint-Paulusabdij geeft inkomsten aan abdij

Hendrik, abt, en het convent van de Sint-Paulusabdij geven voor vijf jaar inkomsten te Zandwijk aan abdis en convent van Thorn (oorkonde nr. 28)

Oorkonden

1281

Uitspraak in een geschil over tienden te Oeteren

Amicus de Lude, kanunnik van kapittel Luik en Herman, keldermeester van abdij Val-Dieu, doen uitspraak in geschil over tiendheffing te Oeteren (oorkonde nr. 44)

Oorkonden

1282

Heren van Horne doen afstand van beden

Reinoud I, graaf van Gelre, oorkondt dat Willem II, heer van Horne, en zijn zoon Willem afstand hebben gedaan van heffingen en beden als voogd van het Land van Thorn (oorkonde nr. 47)

Oorkonden

1287

Uitspraak in geschil met pastoor van Thorn

Alexander, deken, en Hendrik van Houthorne, cantor O-L-Vrouwekapittel Maastricht, doen uitspraak in geschil over tienden van pastoor van Thorn Jan van Baexem met abdij Thorn (oorkonde nr. 55)

Oorkonden

1287

Instelling Begijnhof

Guda, abdis, en het convent van Thorn stichten een begijnhof (oorkonde nr. 57).

Oorkonden

1292

Bevestiging afstand rechten heren van Horne

Rooms-koning Adolf bevestigt op verzoek van abdis van Thorn de oorkonde van Reinoud I, Graaf van Gelre, inzake afstand van rechten door Willem II van Horne (oorkonde nr. 63)

1292

Bevestiging schenkingen aan abdij van Thorn

Rooms-koning Adolf bevestigt schenkingen rechten en goederen in Thorn, Casallum, Medemblik, Beek bij Bree, Ophemert en Kerk-Avezaath (oorkonden nrs. 60, 61, 62)

1299

Bezegeling overeenkomst met pastoor van Gilze

Kathedraal kapittel van Luik bezegelt de overeenkomst van abdis Guda van Rennenberg met Jacob, pastoor van Gilze, inzake tienden in de regio (oorkonde nr. 68)

Oorkonden

1299

Bezegeling overeenkomst met pastoor van Beek

Kathedraal kapittel van Luik bezegelt de overeenkomst van abdis Guda van Rennenberg met Willem van Buggenum, pastoor van Beek (bij Bree), inzake tienden te Beek (oorkonde nr. 69)

Oorkonden

1299

Bezegeling overeenkomst met pastoor van Thorn

Kathedraal kapittel van Luik bezegelt de overeenkomst van abdis Guda van Rennenberg met pastoor van Thorn Jan van Baexem inzake tienden te Beersel, Thorn, Haler, Stramproy en Baexem (oorkonde nr. 70)

Oorkonden

1299

Bezegeling overeenkomsten met diverse pastoors

Kathedraal kapittel van Luik bezegelt de overeenkomsten van abdis Guda van Rennenberg met pastoors van Thorn, Eisden, Beek, Oeteren, Gilze en Baarle inzake tienden en andere rechten binnen hun parochies (oorkonde nr. 71)

Oorkonden
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective